Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Rozważanie na Niedzielę: O Chrystusowym Krzyżu!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

KRZYŻ JEST SYMBOLEM CHLUBY
W czasopiśmie “NASZ DZIENNIK”  w wydaniu na 29-30 maja br. Zamieszczono list otwarty wystosowany do Pana prezydenta Warszawy przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego treść zawiera prośbę o odwołanie wydanego zarządzenia.
Są w tym liście podane istotne powody potwierdzające słuszność złożonego sprzeciwu. A mianowicie:
1. Krzyż jest nie tylko symbolem religijnym, ale również elementem naszej tożsamości narodowej i kulturowej. Historia Polski jest nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem, które miało kluczowy wpływ na kształtowanie naszej kultury, tradycji oraz wartości moralnych. Usunięcie krzyży z przestrzeni publicznej jest postrzegane jako próba wymazania części naszej historii i tożsamości.
2. Krzyż symbolizuje wartości takie jak miłość przebaczenie, nadzieja i pokój. Są to uniwersalne wartości, które mogą służyć jako moralne fundamenty dla całego społeczeństwa, niezależnie od wyznawanej religii bądź jej braku. Obecność krzyży w urzędach publicznych przypomina nam o tych wartościach i inspiruje do bardziej etycznego postępowania zarówno urzędników jak i obywateli (…).
3. Decyzja o usunięciu krzyży może prowadzić do podziałów społecznych i niepotrzebnych konfliktów. W Polsce, gdzie większość społeczeństwa identyfikuje się z chrześcijaństwem, taki krok może być odebrany jako akt wrogości wobec ich przekonań i tradycji. W rezultacie zamiast promować jedność i tolerancję, możemy spotkać się z narastającą polaryzacją i poczuciem marginalizacji wśród wielu obywateli.
4. Pluralizm religijny nie oznacza usuwania symboli religijnych z przestrzeni publicznej, lecz ich współistnienie. W demokratycznym społeczeństwie różnorodność religijna i światopoglądowa powinna być szanowana i chroniona.
5. Wolność wyznania jest gwarantowana przez Konstytucję RP. Decyzja o usunięciu krzyży jest interpretowana jako naruszenie tej wolności, ograniczające publiczne wyrażanie przekonań religijnych większości społeczeństwa. Daleko idąca neutralność, o której Pan mówi zamiast prowadzić do poszanowania wolności obywateli, może ją ograniczać.
6. W historii i kulturze Polski krzyż jest symbolem chluby i wielkiego uznania. Pan również nosi krzyż, który zawarty jest w łańcuchu prezydenckim. Krzyż Virtuti Militari znajdujący się w centralnej części insygnium jest symbolem wybitnych zasług, a także uznania, jakie obywatele mają dla wybranych przez siebie władz. Noszenie krzyża zobowiązuje więc do postawy szacunku i uznania wartości, jakie ze sobą niesie. Obecność krzyża przypomina wszystkim o uniwersalnych wartościach: MIŁOŚCI, EMPATII, POŚWIĘCENIU i ODWADZE.

Czesław Robak

XI Niedziela Zwykła

"Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom."

Nabożeństwo fatimskie

Dzisiaj, 13 czerwca odbyło się drugie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu czerwcu za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy Radoszewnicy. Spotkanie rozpoczęło się od godz. 17.30 modlitwą różańcową, następnie Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Mszą Świętą. Nabożeństwo zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym nabożeństwie – 13 lipca!

ZAPRASZAMY DO GALERII

Rozważanie na Niedzielę: O proroctwie naszych czasów

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wiele z wybitnych postaci Kościoła zastanawia się nad Jego kondycją. Czy On przetrwa atak sił Mu przeciwnych? Wśród wielu, ciekawe spojrzenie na tę sprawę, wydaje mi się , przedstawia Arcybiskup Fulton J. Sheen – wybitny katolicki apologeta i filozof. Przez niektórych był nazywany prorokiem naszych czasów.

W książce “Krzyż i kryzys” zapisał, jak sądzę, bardzo ważne rozumowanie: “…wrogie nastawienie współczesnego państwa nie musi być powodem do rozpaczy. Bowiem: “Kościół najlepiej rozwija się wtedy, gdy teraźniejszość nie napawa otuchą, a przyszłość maluje się w czarnych barwach”.

Zwycięstwo świata nigdy nie wydawało się tak bliskie jak w chwili, gdy Pana Jezusa przybijano do krzyża, a przecież był to dla świata dzień klęski. Chrystus nigdy nie był mniej podobny do króla i zwycięzcy świata niż w dniu, w którym Królowi nakładano na głowę koronę cierniową, zaś Zwycięzcy dawano tron na krzyżu. A jednak właśnie tamtego ponurego dnia, który nazywamy Wielkim Piątkiem, Jezus odniósł największe zwycięstwo.

Podobnie rzecz się ma z Kościołem. “Kościół jest słaby, gdy czerpie siłę z mocy świata, a silny, gdy wydaje się słaby w oczach ludzi”.

Dzieje się tak dlatego, że w rzeczywistości do zwycięstwa nie prowadzi moc bogactwa, techniki czy polityki, ale siły duchowe, a przede wszystkim duch ofiary złożonej na Golgocie, który po hańbie Wielkiego Piątku powstaje do Wielkiej Nocy. “Kościół nieustannie zmartwychwstaje, niczym ziarno na wiosnę”.

Wciąż na nowo jest uznawany za martwego i pozostawiany w grobie, a jednak zawsze budzi się do nowego życia! Kościół odradza się w każdej epoce, aby ją ocalić.

Wydaje się, że w tym momencie historii Kościół przeżywa Wielki Piątek, a Chrystus zanurza Go w kielichu Swojej boleści najpierw w jednym kraju, a następnie w innym. Wszystko to jednak ma na celu udoskonalenie Go i przygotowanie na Boże żniwa, które nastaną wkrótce. W podobnym stylu myślenia zanurzał się Święty Jan Paweł Drugi Wielki przez cały swój Pontyfikat Papieski, o czym mówił w homilii przy grobie świętego w bazylice św. Piotra 27 kwietnia 2024 roku z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Papieża ks. Kardynał senior Angelo Comastri – archiprezbiter bazyliki watykańskiej.

Okazuje się, ze homilia ta wskazuje na wielkie zasługi dla świata, a w szczególności Kościoła Chrystusowego, naszego Papieża JPII.

Za tydzień zamieścimy obszerne fragmenty tej homilii.

Czesław Robak

X Niedziela Zwykła

"Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką»."

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W czwartek, 06 czerwca 2024 r. zakończyła się Oktawa Bożego Ciała, podczas której po Mszy Świętej odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie Eucharystii zostały poświęcone wianki przygotowane z kwiatów i ziół, które są symbolem naszej pracy. Prosiliśmy, aby Bóg zachował od zniszczenia naszą przyrodę, a zwłaszcza plony ziemi, owoce i zioła lecznicze.

Dziękujemy wszystkim za udział i modlitwę.
Niech Pan Jezus obecny w Eucharystii
błogosławi wszystkim swoim czcicielom!

ZAPRASZAMY DO GALERII

Jubileusz 30-lecia Święceń Kapłańskich

Dzisiaj o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św., podczas której 30-lecie kapłaństwa obchodził ks. Proboszcz Paweł Wojtynek. Ksiądz Proboszcz dziękował Bogu za dar kapłaństwa w 30. rocznicę święceń kapłańskich. Nie zabrakło też życzeń od przedstawicieli działających na terenie parafii.

Drogi Księże Proboszczu, Drogi Księże Jubilacie!

W tym uroczystym dniu pragniemy podziękować Ci
z okazji 30-tej rocznicy Twoich świeceń kapłańskich.

Na kolejne lata Twojej posługi życzymy wszelkiej pomyślności,
błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych.
Życzymy Ci, byś pozostawil po sobie wiele pięknych niewidocznych śladów w ludzkich sercach,
ale i tych widocznych jak ten, którym jest nasza piękniejąca świątynia.

Bóg zapłać za Twoją obecność i każdy dzień Twojego powołania.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Rozważanie na Niedzielę: O klejnocie sztuki polskiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W samym sercu Warszawy, w centrum Stolicy znajduje się cenny zabytek – Kościół pw. Opieki Świętego Józefa Oblubieńca. Jak pisze Pan Profesor Jerzy Miziołek: “choć wzniesiony w czasach baroku, za sprawą prawdziwej symfonii kolumn w fasadzie znakomicie wpisuje się w poetykę architektury otoczenia. Ta cudem uratowana z pożogi II wojny światowej jedna z najpiękniejszych świątyń Warszawy od ponad trzech stuleci, wraz z przylegającym do niej klasztorem, jest domem sióstr wizytek. Jednocześnie jest miejscem uniwersyteckim, gdyż długo pełniła funkcję kościoła uczelnianego. Splatają się z nim również losy młodego Fryderyka Chopina, który jako uczeń Liceum Warszawskiego, a potem Uniwersytetu wielokrotnie muzykował tu na organach. Świątynię wypełniają arcydzieła sztuk plastycznych – obrazy i rzeźby, portrety fundatorów (króla Jana Kazimierza i jego żony Ludwiki Marii Gonzagi, a także posągi Tadeusza Czackiego i Kazimierza Brudzińskiego ).”

To właśnie Ludwika Maria sprowadziła tu ok. roku 1653 z Francji zakonnice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – wizytki. W następnych latach zaczęło przybywać do klasztoru coraz więcej chętnych do zakonu dziewcząt również z Polski i to sprawiło, że zaczęto czynić przygotowania do budowy kościoła murowanego w miejsce istniejącego już kościoła drewnianego.

Ludwika Maria była bardzo blisko związana z wizytkami. Dzięki jej szczodrości do klasztoru trafiły liczne dary liturgiczne i niezbędne wyposażenie świątyni (kapy, ornaty, kielichy i meble.) Po śmierci królowej jej serce umieszczone zostało w ścianie obok głównego ołtarza jak również maska pośmiertna oraz jej prywatne pamiątki. Przy wejściu do świątyni znajdują się portrety pary królewskiej.

W kościele znajduje się również wybitne dzieło – ambona w kształcie łodzi wykonana przez wybitnego artystę w 1760 roku. Jest ona pięknym symbolem Kościoła i ozdobiona jest dużą, złotą kotwicą, która symbolizuje nadzieję. Inną cenną pamiątką nawiązującą do świata uczelnianego w XIX wieku jest widoczna od strony nawy głównej prostokątna, brązowa płyta ufundowana w 1898 roku przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, upamiętniająca słynnego lekarza i biologa, profesora Uniwersytetu Wileńskego, Jędrzeja Śniadeckiego. W kościele wizytek jest bardzo wiele ciekawych dzieł sztuki polskiej. Między innymi są tam tablice upamiętniające dwóch Strzałeckich- malarza Antoniego i jego wnuka Stanisława – młodego bohatera wojny polsko – bolszewickiej. Tablica upamiętniająca Stasia zawiera słowa:

Ś. P. Stach Strzałecki syn Zygmunta i Kazimiery z Karpińskich.

Uczeń VI klasy Gimnazjum Państwowego Ochotnik Starszy Szeregowiec 205 PP. Poległ śmiercią walecznych Pod Grodnem dn. 23 września 1920 roku. Przeżywszy lat 16.

W dość obszernym artykule zamieszczonym w czasopiśmie “Nasz Dziennik“ (01 maja 2024 r.) Pan Profesor opisuje przygodę jaka spotkała młodego Fryderyka ze strony zazdrosnego kościelnego organisty.

“W pewnym znajomym domu… odezwał się o Szopenie: – Ten mały Francuzik, co to mu się koncert, słyszę, nie udał, myśli, że zjadł wszystkie rozumy w świecie; chciał mnie starego uczyć, jak stroić, kalikować, grać na organach. Tak to teraz jajko chce być mędrsze od kury; gdyby to był z niego w istocie grajek tęgi, to by mu się koncert pewnikiem udał, a tak klapa i rodzice musieli zapłacić za kinkiety”.

Po wyjeździe z Warszawy w 1830 roku Chopin nigdy nie wrócił nad Wisłę i nie mógł więcej spotkać się z zawistnym organistą.

W kościele wizytek znajduje się brązowa płyta ufundowana w 1898 roku przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, upamiętniająca słynnego lekarza i biologa, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, Jędrzeja Śniadeckiego.

Zachęcam do odwiedzenia kościoła wizytek, bo jest naprawdę piękna! Warto zobaczyć zarówno wnętrze świątyni jak i elewację budynku. Na stronie internetowej jest pełny opis tej nietypowej, zachwycającej elewacji pięknej Świątyni. Warszawski klasztor sióstr wizytek jest najstarszym domem zakonnym w Polsce. Powstał z fundacji klasztoru w Paryżu przy współudziale klasztorów z Lyonu i Troyes. Znajduje się na Krakowskim Przedmieściu. Jest tam wspaniała tektonika elewacji.

Opis elewacji od góry: Krzyż flankowany dwoma postaciami aniołów – zwieńczenie kościoła.  Postacie na elewacji: Św. Zachariasz, Św. Anna, Św. Joachim, Św. Józef, Scena Nawiedzenia, Najświętsza Maria Panna, Św. Elżbieta, Św. Augustyn, Św. Franciszek Salezy.

Czesław Robak

X Niedziela Zwykła

"Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić."

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Dzisiaj w kościele katolickim obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną Bożym Ciałem. Jest to jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Od samego początku obchodzone jest w sposób wyjątkowy, w formie publicznej procesji ulicami miast i wsi.

Nasza wspólnota parafialna po Mszy o godz. 11.30 wyruszyła z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy wokół rynku.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania procesji

i wzięli w niej udział oraz tym, którzy przygotowali ołtarze.

ZAPRASZAMY DO GALERII

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

289512
Visit Today : 23
Visit Yesterday : 258
This Month : 5942
This Year : 47071
Total Visit : 289512