WSD Kielce

 

Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

to stowarzyszenie mające na celu:

 • – modlitwę za powołanych i o nowe powołania;

 • – tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań;

 • – ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia…) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;

 • – w miarę możliwości – praca społeczna na rzecz Seminarium lub ofiary materialne.

 Przynależność do Grona Przyjaciół WSD w Kielcach:

Do Grona Przyjaciół WSD w Kielcach mogą należeć osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, a także dzieci (za zgodą rodziców!).

W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium:

 • – rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów;

 • – chorych i cierpiących (bezcenny skarb ich modlitw i cierpienia)

 • – wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro Seminarium.

 Formy uczestnictwa i zobowiązania:

 • Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. "Pod Twoją obronę…") oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc

   

 • Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. "Pod Twoją obronę…") oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej.

   

 Przywileje:

Za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków – żywych jak i zmarłych – modli się codziennie nasze Seminarium. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Każdy Przyjaciel otrzyma legitymację. Ponadto  każdy  Przyjaciel  i  Sympatyk  Seminarium  otrzyma  2  razy  do  roku  „List  do  Przyjaciół”  informujący   o życiu w Seminarium.

 


 

Grono Przyjaciół Seminarium istniejące przy naszej parafii

liczy obecnie 59 osób,

które poza codzienną indywidualną modlitwą,

spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca

w kościele po Mszy św. o godz. 12.00,

by wspólnie modlić się i wspomóc ofiarą

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach.

 

Bliższe informacje i aktualne wydarzenia  z życia WSD,

można znaleść klikając na logo Seminarium u góry strony.

 

Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy

w intencji powołań i naszego Seminarium Duchownego.

 


 

MODLITWA O POWOŁANIA

 

powolanieDo Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów

i żyjących w każdym zakątku świata!

Błagamy Ciebie,

za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej:

spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,

zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak”

na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach:

spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.

Amen.

 / Św. Jan Paweł II /