chrzest (2)

 

 

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,

bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,

stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół

i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

(KKK 1213)

 

 

1. W odpowiednim czasie, przynajmniej na 4 tygodnie przed planowanym Chrztem rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii.

2. Należy przynieść ze sobą do wglądu Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne rodziców chrzestnych.

4. Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi św., aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego rodziców dziecka).


Kto może być chrzestnym?
Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.
Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko “od święta”).

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.

Do obrzędu chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.