P R O B O S Z C Z


 

 

Ks. Paweł Wojtynek

Pochodzi z Chmielnika – Diecezja Kielecka

Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r.

 

W Parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu od 2018 roku.

 

 

 

 


W I K A R I U S Z


 

 

Ks. Piotr Grabarz

Pochodzi z Kielc – Diecezja Kielecka.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Kielcach

 

W Parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu od 2019 roku.

 

 

 

 


 


P O P R Z E D N I    P R O B O S Z C Z O W I E


 

–  Ks. Sylwan Dembczyk                   – 1923 – 1934

–  Ks. Stanisław Borowiecki             – 1935 – 1938

–  Ks. Edward Godowski                  – 1938 – 1940

–  Ks. Kazimierz Borówka                 – 1940 – 1961

–  Ks. Bolesław Galon                      – 1961 – 1991

–  Ks. Czesław Bodzioch                  – 1991 – 2008

–  Ks. Mieczysław Robak                  – 2008 – 2018

 


P O P R Z E D N I    W I K A R I U S Z E


 

 

–  Ks. Stanisław Mucha                    – 1939 – 1947

–  Ks. Wacław Struzik                       – 1947 – 1950

–  Ks. Julian Wcisło                           – 1950– 1958

–  Ks. Bogusław Marcinkowski        – 1958 – 1962

–  Ks. Aleksander Hycki                    – 1962 – 1964

–  Ks. Mieczysław Mańka                  – 1964 – 1966

–  Ks. Stanisław Górski                    – 1966 – 1969

–  Ks. Stanisław Załęcki                   – 1969 – 1971

–  Ks. Franciszek Berak                    – 1971 – 1975

–  Ks. Zygmunt Pawlik                      – 1975 – 1984

–  Ks. Marek Podyma                        – 1984 – 1985

–  Ks. Andrzej Ciszewski                  – 1985 – 1986

–  Ks. Marian Gawinek                      – 1986 – 1990

–  Ks. Jan Jurkowski                        – 1990 – 1992

–  Ks. Wojciech Zięć                         – 1992 – 1994

–  Ks. Jarosław Sułecki                    – 1994 – 1998

–  Ks. Marek Zawłocki                      – 1998 – 2002

–  Ks. Dariusz Nowakowski              – 2002 – 2003

–  Ks. Dariusz Mularczyk                  – 2003 – 2004

–  Ks. Tadeusz Domagała                 – 2004 – 2007

–  Ks. Wacław Woźnica                     – 2007 – 2010

–  Ks. Jarosław Kowal                      – 2010 – 2013

–  Ks. Maciej Radej                           – 2013 – 2014

–  Ks. Dariusz Szczykutowicz          – 2014 – 2015

–  Ks. Grzegorz Pastorczyk              – 2015 – 2019