jp_21san  

 

„Różaniec (…) może być prostą i dostępną dla wszystkich drogą do świętości, która jest powołaniem każdego ochrzczonego (…).”

/Św. Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 2003 r./

 

 

„Czym bowiem jest różaniec? Kompendium Ewangelii. On nieustannie kieruje naszą myśl ku najważniejszym scenom z życia Chrystusa, co pozwala nam niemal «oddychać» Jego tajemnicą. Różaniec jest drogą szczególnie sprzyjającą kontemplacji.  Jest,  można   powiedzieć, drogą  Maryi.   Któż  lepiej  niż  Ona  zna  i kocha Chrystusa?”

/Św. Jan Paweł II, Nabożeństwo różańcowe, Pompeje, 7 października 2003 r./

 

 

 


ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Modlitwa różańcowa polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną powierzoną jej w danym miesiącu tajemnicę różańca. W ten sposób każdego dnia w jednej Żywej Róży rozważane są wszystkie tajemnice różańca. Członkowie Róż spotykają się raz w miesiącu na zmianę tajemnic i zapoznanie się z intencjami papieskimi na dany miesiąc. Na czele Róży stoi zelator, który kieruje modlitwą, troszczy się o zmianę tajemnic.

Przynależność do Żywego Różańca:

 • – do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony,
 •    który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne,
 • – do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora lub proboszcza
 •    czy moderatora parafialnego,
 • – ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty,
 •    chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne,
 • – przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów
 •    o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:

 • – codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy
 •    nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 • – udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
 • – uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
 • – rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską,
 •    zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
 • – odważne stawanie w obronie wiary;
 • – udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży;
 • – kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;

 • – osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

Zadania i obowiązki zelatora:

 • – troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
 • – czuwa nad pełnym składem osobowym róży oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
 • – zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 • – utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą i między różami;
 • – odwiedza chorych członków róży;
 • – zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.

Przywileje członków Żywego Różańca:

 • – Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską
 •    (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny
 •    pod zwykłymi warunkami w dniu:
 • – przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
 • – uroczystości Narodzenia Pańskiego;
 • – uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
 • – uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
 • – uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
 • – wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
 • – uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 • – święta Ofiarowania Pańskiego.
 • – Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 • – Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 • – Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca,
 •    tak za życia, jak i po śmierci.

 


Herb_papieza_Franciszka

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na 2024 rok 

 

Styczeń 2024

O docenienie daru różnorodności w Kościele
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.


Luty 2024

Za nieuleczalnie chorych
Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.


Marzec 2024

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.


Kwiecień 2024

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.


Maj 2024

O dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów
Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.


Czerwiec 2024

Za uchodźców
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.


Lipiec 2024

O opiekę duszpasterską nad chorymi
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.


Sierpień 2024

Za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli obywatelom, pracując dla integralnego rozwoju człowieka i dla dobra wspólnego, szczególnie troszcząc się o najuboższych i o tych, którzy stracili pracę.


Wrzesień 2024

O troskę człowieka o świat
Módlmy się, aby każdy z nas usłyszał i wziął sobie do serca wołanie ziemi i ofiar klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych oraz zobowiązał się do troski o świat, który zamieszkujemy.


Październik 2024

Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał ze wszystkich sił synodalny styl życia, jako znak współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i misję łączące księży, osoby konsekrowane i świeckich.


Listopad 2024

Za osoby, które straciły dzieci
Módlmy się za wszystkich rodziców, którzy opłakują śmierć swojego syna lub córki, aby znaleźli wsparcie we wspólnocie oraz zaznali pokoju i pocieszenia Ducha Świętego.


Grudzień 2024

Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby nadchodzący jubileusz umocnił nas w wierze, pomógł nam lepiej poznać Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym życiu i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.


 

Róże Żywego Różańca spotykają się w kościele

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 08.00

na zmianę tajemnic różańcowych,

a ponadto codziennie 25 min. przed Mszą św. popołudniową,

poszczególne Róże prowadzą modlitwę różańcową.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności Róż Żywego Różańca

prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. Proboszcz.

 


 

Modlitwa różańcowa w kościele

– 25 min. przed Mszą św. popołudniową –

 

Dzień

Róże Różańcowe

Poniedziałek

Miłosierdzia Bożego   /   Św. Maksymiliana Kolbe

Wtorek

M.B. Nieustającej Pomocy  /  M.B. Niepokalanie Poczętej

Środa

Św. Jadwigi Śląskiej

Czwartek

Św. Moniki   /   Matki Bożej Ostrobramskiej

Piątek

Św. Katarzyny Sieneńskiej   /   Św. Weroniki

Sobota

Św. Jadwigi Królowej – Radoszewnica

Niedziela

 

 


 

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA DZIAŁAJĄCE W PARAFII

 


Ostrobramska

 

MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ

 

 Zelatorka – Świerczyna  Julita

Gieroń Krystyna, Gradońska Monika, Jarnecka Małgorzata, Kabała Jadwiga, Kiepal Bolesława, Kosiń Jadwiga, Łuszcz  Barbara, Marczak Bogusława, Mizgała Teresa, Pośpiech  Alicja, Smarzyńska Aleksandra, Stolarska Maria, Wawszczak  Adela, Złotnicka Jadwiga.

 

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ WERONIKI

 

Zelatorka – Wójcik  Maria

Bobrowska Krystyna, Bobrowska Maria, Bergier Antonina, Cudak Wanda, Karlak Jadwiga, Kołodziejska Jadwiga, Król Halina, Kwiatkowska Anna, Marcisz Małgorzata,  Mrozowska Ewa, Nigot Zuzanna, Rainholc Regina, Robak Krystyna, Rosołowicz Weronika, Stanikowska Małgorzata, Szatkowska Krystyna, Świerczyna Marianna,   Włochowicz  Danuta,  Wójcik  Urszula.

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ –  Radoszewnica

 

Zelatorka – Garus Zofia

Chuda Teresa, Knop Jadwiga, Kołczyk Halina, Kołczyk Marianna, Kuśmierz Genowefa, Kuśmierz Jolanta, Malus Zdzisława, Michałowska Danuta, Michoń Krystyna, Misztal-Kozieł Elżbieta, Nowak Henryka, Salita Marta, Serwatka Teresa, Skrzypczyk Anna, Słuszniak Maria, Swojnóg Anna, Śnioszek Anna, Tatarek Stanisława, Zaskórska Bożena.

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ MONIKI

 

Zelatorka – Włodarczyk Genowefa

Bączyńska Bożena, Fira Zofia,Janik Irena, Kaczyńska Wanda, Kaczmarzyk Danuta,  Kołodziejska Zofia, Kosiń Anna, Kosiń Ewa, Musiał Halina, Orzeł Ewa, Sikora Grażyna, Skotarska Jadwiga, Skotarska Leonarda, Stala Sylwia, Stala Wiesława, Szyda Marianna, Włodarczyk Joanna, Włodarczyk Renata, Ziętara Krystyna.

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

 

Zelatorka – Rainholc Teresa

Bańkowska Irena, Biniecka Elźbieta, Bobrowska Maria, Cudak Maria, Ćmachowska Urszula, Gajewska Elżbieta, Hamerla Zofia, Jaworska Teresa, Kołodziejska Teresa, Kowalska Marzena, Margas Lidia, Młyńczak Zofia, Musiał Wanda, Olczyk Zofia, Skrzypczyk Danuta, Ślęzak Lucyna, Zatońska Teresa, Ziętara Jadwiga, Zjawiona Anna.

 

 

 

 


 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Zelatorka – Makówka Krystyna

Bączyńska Gabriela, Belka Anna, Bobrowska Małgorzata, Bobrowska Maria, Borowiecka Izabela, Grabowska Barbara, Kabała Jolanta, Kaczyńska Leokadia, Karaś Maria, Kościańska Elżbieta, Kusa Barbara, Skubik Małgorzata, Skubik Michał, Smaga Grażyna, Swojnóg Zdzisława,  Tyrek Maria,  Wójcik Agnieszka,  Zymek Maria, Zyskowska Maria.

 

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

 

Zelatorka – Baran Emilia

Banaszkiewicz Barbara, Baradziej Anna, Giemborek Ewa, Gieroń Janina, Gieroń Liliana, Gosek Zofia, Fira Maria, Klimas Małgorzata, Kret Żaneta, Marczak Grażyna, Margasińska Bolesława, Migalska Małgorzata, Nowak Teresa, Pałęga Jadwiga, Rak Jadwiga, Urban Urszula, Starczewska Małgorzata, Szydłowska Elżbieta, Świerkowska Joanna, Ziętara Małgorzata.

 

 

 

 


 

NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

 

 

p.o. Zelatorki – Marek Zdzisława

Drajczyk Anna, Dylewska Elżbieta, Grabowska Bożena, Kabała Józefa, Kaczmarzyk Alicja, Kaczmarzyk Jadwiga, Kaczyńska Barbara, Krakowiak Dorota, Kurko Ewa, Machera Anna, Napora Róża, Nierychlewska Czesława, Nowak Maria, Pawlik Bożena, Płatek Anna, Romanowska Izabela, Sagan Barbara, Skalec Aleksandra, Starczewska Barbara.

 

 

 

 


 

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

 

Zelatorka – Skrzypczyk Zofia, Julia

Adamczyk Halina, Kaczyńska Jadwiga, Kaczyńska Joanna, Klimasińska Anna, Kowalska Irena, Marek Iwona,   Nowak Marianna, Orzeł Helena, Pudło Jadwiga, Skrzypczyk Zofia, Starczewska Kazimiera, Starczewska Zofia,   Sterna Zenobia, Stępień Halina, Struzik Feliksa.

 

Z A P R A S Z A M Y !

 

 

 


 

ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

 

 

p.o. Zelatora – Robak Czesław

Biesiadecki Lucjan, Belka Dariusz, Bobrowski Józef,Cudak Jan, Cudak Łukasz, Fira Mieczysław, Guczek Jan, Kaczyński Stanisław, Kaczyński Zygmunt, Łypaczewski Andrzej, Machera Sławomir, Malus Jarosław, Napora Marcin, Nierychlewski Tomasz, Smarzyński Jerzy, Stala Tadeusz, Stochel Stanisław, Szapski Marek, Wypart Zbigniew, Ziętara Mirosław.  

 

 

 

 G A L E R I A    Z D J Ę Ć


 

 • DSC07411
 • DSC06551
 • DSC06896
 • DSC06760
 • DSC06759
 • DSC04795
 • DSC04781
 • DSC05168
 • DSC03705
 • DSC03736
 • DSC03295_11zon
 • DSC03154
 • DSC09917
 • Dzień Seminaryjny 04.10.2015
 • Boże Ciało 04.06.2015
 • Boże Ciało 04.06.2015
 • Odpust parafialny 31.05.2015
 • Niedziela Zmartwychwstania 09.04.2015
 • DSC09612
 • DSC09647
 • DSC04705