Logo PZC

 

Caritas jest kościelną organizacją charytatywną, działającą na zasadzie całkowitego wolontariatu, a jego głównym zadaniem jest pomoc najbiedniejszym, niezaradnym, chorym i samotnym.

Parafialny Zespół Caritas to grupa osób, która pod przewodnictwem ks. Proboszcza w imieniu wspólnoty parafialnej prowadzi w sposób planowany i systematyczny dzieła miłosierdzia.

Cele i zadania:

  • – pomoc w szczególności osobom starszym i samotnym, dzieciom ubogim i zaniedbanym wychowawczo,

  •    matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, bezdomnym,

  •    osobom borykającym się z trudnościami materialnymi i duchowymi.

  • – rozpoznanie potrzeb i problemów występujące na terenie parafii.

  • – uwrażliwianie całej wspólnoty parafialnej na problem ubóstwa i chrześcijańskiego miłosierdzia.

  • – szerzenie kultury solidarności i miłości z ubogimi.

 


 

Parafialny Zespół Caritas

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych 

przygotowuje paczki świąteczne  dla rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej.

Środki na ten cel pozyskuje

przeprowadzając zbiórkę artykułów spożywczych w sklepach

i ofiar pieniężnych przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego,

za które zakupuje artykuły spożywcze.

Z zebranych i zakupionych produktów członkowie zespołu

przygotowują świąteczne paczki

i obdarowują nimi najbardziej potrzebujących.

 

Zapraszamy do włączenia się w dzieła miłosierdzia!

 


caritas

Do Parafialnego Zespołu Caritas należą:

 

Biniecka Elżbieta,   Bobrowska Maria,   Klimasińska Anna,  

Kmiecik Janusz,   Kołodziejska Teresa,   Makówka Krystyna,  

Nierychlewska Czesława,   Nierychlewski Tomasz,   Stala Wiesława,   

Świerczyna Julita,   Urban Urszula,   Zymek Maria.

 G A L E R I A    Z D J Ę Ć


 

  • DSC_0186
  • DSC_0196
  • DSC_0197
  • DSC_0201