Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Wizytacja Kanoniczna

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna, która odbywa się w każdej parafii diecezji co 5 lat. W naszej parafii taka wizytacja miała miejsce w niedzielę 12 lipca. Gościliśmy więc w naszej parafialnej wspólnocie Księdza Biskupa Mariana Florczyka. Ksiądz Biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Wizytacja jest więc nie tyle czasem sprawdzania i kontroli, ale także czasem spotkań z wiernymi, umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Podczas Mszy Świętej o godz. 10:00, Ksiądz Biskup udzielił uroczystego błogosławieństwa dzieciom. O godz. 11:20 zgromadziliśmy się wspólnie na cmentarzu parafialnym, aby wspólnie pomodlić się w intencji zmarłych z naszych rodzin. W czasie Mszy Świętej o godz. 12.00, której przewodniczył Ks. Biskup Sakrament Bierzmowania przyjęło 41 kandydatów, którzy na ten ważny dla nich dzień przygotowywali się uczestnicząc w okolicznościowych katechezach oraz spotkaniach formacyjnych. Ksiądz Biskup życzył młodym ludziom, by przez całe swoje życie byli świadomymi chrześcijanami, którzy będą zawsze wybierali to, co jest Bożą wartością i aby dary Ducha Świętego, które otrzymali nigdy w nich nie zostały zgaszone. Na koniec Ksiądz Biskup przedstawił krótkie podsumowanie dotyczące naszej parafii oraz dziękował parafianom i duszpasterzom za zaangażowanie, wzajemną współpracę oraz poświęcenie dla dobra Kościoła.

 

W imieniu całej Wspólnoty parafialnej

pragniemy złożyć Księdzu Biskupowi

serdeczne podziękowania za obecność wśród nas.

Za słowo pasterskie skierowane podczas niedzielnych Mszy Świętych,

a przede wszystkim za udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

Szczególnie dziękujemy za modlitwę w naszej intencji,

za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII:

MSZA ŚW. o GODZINIE 10:00

MODLITWA NA CMENTARZU

BIERZMOWANIE

 

XV Niedziela Zwykła

„Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”
On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
«Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił».
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadani wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.”

(Mt 13,1-23)
 

XIV Niedziela Zwykła

„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.”

(Mt 11,25–30)

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

29 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Tego dnia swoje imieniny obchodzą: ks.Proboszcz Paweł i ks. Wikariusz Piotr. Z tej okazji, w poniedziałek 29 czerwca o godz. 10.00 modlimy się podczas Mszy św. w intencji Księży Solenizantów.

 

 

Czcigodni Kapłani!

W tym szczególnym dniu Waszych Imienin

pragniemy podziękować za Waszą pracę, dobroć, wszelką pomoc i poświęcony czas!

Życzymy dużo zdrowia i sił, wielu łask Bożych oraz samych radosnych chwil.

Niech Maryja, Matka Kapłanów wspiera Was w kroczeniu drogą powołania,

 a wstawiennictwo świętych Patronów, Apostołów Pawła i Piotra niech będzie wsparciem

 w niesieniu ludziom Chrystusowej Ewangelii.

Bóg zapłać i szczęść Boże!

 

Zakończenie Roku Szkolnego

Podczas Mszy Św. z udziałem dzieci o godz. 10:00 zostały rozdane nagrody dla najbardziej zaangażowanych w służbę ministrantów i lektorów, scholi, a także dla dzieci, które co niedziela brały udział w "niedziela z owieczką". Wszystkim gratulujemy i życzymy dobrego wypoczynku. Na koniec ks. Piotr udzielił błogosławieństwa na czas wakacji wszystkim przybyłym parafianom.  

 

 • 20200628_100431
 • 20200628_101214
 • 20200628_105838
 • 20200628_105912
 • 20200628_105950
 • 20200628_110158
 • 20200628_105808
 • 20200628_110518
 • 20200628_105403
 • 20200628_105739
 • 20200628_105704
 • 20200628_110229
 • 20200628_105426
 • 20200628_105443
 • 20200628_105558
 • 20200628_110138
 • 20200628_105617
 • 20200628_105506
 • 20200628_105522
 • 20200628_105645

XIII Niedziela Zwykła

„Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.”

(Mt 10,37–42)

XII Niedziela Zwykła

"Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”."

(Mt 10,26–33)
 

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W czwartek, 18 czewrca zakończyła się Oktawa Bożego Ciała, czyli okres siedmiu dni szczególnej łaski, podczas których po Mszy Świętej odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem.
Parafianie wraz z Kapłanem prosili Boga, aby otaczał swoja opieką łąki, pola, lasy i pozwolił im wydać obfite zbiory. Zostały poświęcone przyniesione wianki sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.

Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania procesji i wzięli w niej udział, oraz tym, którzy przygotowali ołtarze wokół Kościoła!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

XI Niedziela Zwykła

„Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.”

(Mt 9,36–10,8)

Nabożeństwo Fatimskie

W czwartek, 13 czerwca odbyło się drugie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu czerwcu za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy Radoszewnicy. Spotkanie zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym nabożeństwie 13 lipca!

           

 • DSC04560
 • DSC04554
 • DSC04566
 • DSC04562
 • DSC04564
 • DSC04572
 • DSC04574
 • DSC04576
 • DSC04579
 • DSC04582
 • DSC04590
 • DSC04591
 • DSC04596
 • DSC04604

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

419588
Dzisiaj : 139
Wczoraj : 247
W miesiącu : 2237
W roku : 34137
Wszystkie : 419588