Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Nabożeństwo Fatimskie

W niedziele, 13 października odbyło się szóste i zarazem ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu październiku za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy z Koniecpola (ul. Mickiewicza, Konopnickiej Kochanowskiego, Tuwima, Sienkiewicza, Reymonta, Prusa, Pułaskiego, Słowackiego i Rzeczna.) Spotkanie zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w kolejnym roku!

ZAPRASZAMY DO GALERII

Niedziela Seminaryjna

Dziś, 6 października 2019 r. gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli z Seminarium Duchowego w Kielcach: kleryka Alberta Pianka i diakona Andrzej Piszczka, którzy wspólnie z wiernymi naszej parafii modlili się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji Seminarium.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za skierowanie do nas słowa podczas Mszy Świętej!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

Wywiad z Księdzem Piotrem Grabarzem

Wywiad z ks. Piotrem Grabarzem – nowym głosicielem Ewangelii w naszej parafii. Chcąc przybliżyć parafianom naszego nowego Wikariusza, poprosiliśmy go o rozmowę.

Skąd Ksiądz pochodzi?

ks. Piotr: Pochodzę z Kielc. Urodziłem i wychowałem się w Kielcach, tam do tej pory mieszkają moi rodzice.

Proszę opowiedzieć nam o swoim powołaniu, kiedy Ksiądz podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium?

ks. Piotr: Kiedy zdawałem maturę, nie wiedziałem jeszcze, że pójdę do seminarium. Chociaż moje bliższe spotkanie z Panem Bogiem to były rekolekcje w IV klasie szkoły średniej i od tamtego czasu należałem w swojej rodzinnej parafii do Ruchu Światło – Życie. Jeździłem na wakacyjne rekolekcje, ale o powołaniu nie myślałem. Poszedłem na studia na Politechnikę Świętokrzyską. Po roku czasu Politechnika mi już nie siedziała, ale ponieważ nie byłem jeszcze pewien co chce robić w życiu, więc zawarłem pakt z Panem Bogiem, że jeszcze rok. Już po dwóch latach wiedziałem, że Politechnika jest dla mnie za ciężka i podjąłem decyzję, ze pójdę do seminarium.

Jak wspomina Ksiądz czas formacji seminaryjnej?

ks. Piotr: Często do seminarium przychodzą mężczyźni, którzy wiedzą, że chcą być księdzem. Ja poszedłem do seminarium przede wszystkim, tak jak to napisał w jednej z książek o. Jan Góra: „żeby siebie poszukać.” Do końca nie wiedziałem co ja chce. Coś mnie nosiło, ale nie wiedziałem co to jest. Dla mnie czas seminaryjny to był czas stawiania Panu Bogu bardzo trudnych i ważnych pytań: kim ja w życiu mam być; czy rzeczywiście ta droga jest moją drogą… Tak naprawdę poszedłem do seminarium, żeby sprawdzić czy to jest moja droga. Tak rok po roku coraz bardziej dojrzewałem, że to jest jednak to. I w 2001 roku razem z 21 diakonami przyjąłem święcenia kapłańskie.

Jak wyglądała ścieżka kapłańska zanim Ksiądz dotarł do naszej parafii?

ks. Piotr: Rozpocząłem swoje kapłaństwo w dekanacie lelowskim – w Parafii Sokolniki. Byłem w Górach Świętokrzyskim – w Parafii Górno, ale również w Proszowicach, więc poznałem strony krakowskie; w Chmielniku; w Kielcach – Podhale – w Parafii św. Jana Chrzciciela. Moja ostatnia parafia to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kielcach.

Jakie są Księdza zainteresowania, pasje?

ks. Piotr: Bardzo lubię chodzić po górach, jak także jazdę na rowerze.

Pierwsze wrażenie – jak się Księdzu podoba w naszej parafii?

ks. Piotr. Jak na razie bardzo fajnie czuję się w szkole. Koniecpola wcześniej nie znałem. Jest tutaj przepiękny architektonicznie Kościół, jest grupa ministrantów, schola…. Teraz będę mieć więcej kontaktu z dziećmi komunijnymi i młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Jak na razie od ludzi doświadczam wiele życzliwości.

Czego Księdzu życzyć?

ks. Piotr. Żeby powołanie rozwijało się pięknie, a z drugiej strony, żeby ten czas spędzony wspólnie z tymi do których zostałem posłany przeżyć dobrze i dzięki temu zbliżyć się do Pana Boga.

 

Ks. Piotrowi bardzo dziękujemy za podzielenie się swoim doświadczeniem.

Życzymy jak najwięcej sukcesów w duszpasterstwie parafialnym,

życzliwości i wsparcia od nich oraz pogody ducha.

Nabożeństwo Fatimskie

W piątek, 13 sierpnia odbyło się piąte w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu wrześniu za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy z Magdasza, Dąbrówki, Przysieki, Podstocza, Koniaw, Wąsosza i Aleksandrowa. Spotkanie zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym, ostatnim w tym toku nabożeństwie 13 października!

ZAPRASZAMY DO GALERII

XXV Niedziela Zwykła

„Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą«.
Na to rządca rzekł sam do siebie: »Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu«.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: »Ile jesteś winien mojemu panu?«. Ten odpowiedział: »Sto beczek oliwy«. On mu rzekł: »Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt«. Następnie pytał drugiego: »A ty, ile jesteś winien?«. Ten odrzekł: »Sto korcy pszenicy«. Mówi mu: »Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt«. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.
Ja także wam powiadam: »Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie«”.”

(Łk 16,1-13)
 

XXIV Niedziela Zwykła

„Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.”

(Łk 15,1-10)

XXIII Niedziela Zwykła

"Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”."

(Łk 14,25-33)
 

Powitanie ks. Piotra Grabarza


Dnia 25 sierpnia 2019 r. w naszej wspólnocie parafialnej powitaliśmy nowego księdza wikariusza Piotra Grabarza. Ksiądz Piotr pracował w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kielcach i mocą decyzji ks. biskupa Jana Piotrowskiego jest pośród nas.


Życzymy księdzu Piotrowi błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień posługi w naszym Kościele, zapewniamy, że nie zabraknie nam życzliwości i wsparcia we wszystkich wspólnych troskach i poczynaniach, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.ZAPRASZAMY DO GALERII

Pożegnanie ks. Grzegorza Pastorczyka


15 sierpnia 2019 r., na Mszy o godz. 12:00 podczas Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pożegnaliśmy ks. Grzegorza Pastorczyka, który pełnił w naszej parafii funkcję wikariusza i katechety. Po czterech latach intensywnej posługi w naszej wspólnocie parafialnej, przepełnionej różnorodnymi inicjatywami duszpasterskimi skierowanymi zwłaszcza do młodzieży, Ksiądz Grzegorz zakończył swą posługę. Z całego serca pragniemy mu podziękować za wszelki trud, jaki włożył w budowanie naszej parafialnej wspólnoty. Życząc mu obfitego Bożego błogosławieństwa pragniemy pamiętać o nim w naszej modlitwie.


ZAPRASZAMY DO GALERII

Nabożeństwo Fatimskie

We wtorek, 13 sierpnia odbyło się czwarte w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu sierpniu za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy z miejscowości Luborcza, Zagacie, Kozaków i Stefanów. Spotkanie zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym nabożeństwie 13 września!


ZAPRASZAMY DO GALERII

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

370749
Dzisiaj : 135
Wczoraj : 143
W miesiącu : 2370
W roku : 56548
Wszystkie : 370749