bierzmowanie_2014_32_20141001_1895375355„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią

należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”,

którego jedność powinna być zachowywana.

Należy zatem wyjaśniać wiernym,

że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski.

Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni)

jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,

otrzymują szczególną moc Ducha Świętego

i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,

jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,

do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

(KKK 1285)

 

Wymagane dokumenty:

  • – metryka chrztu,

  • – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej, lub ostatnie świadectwo katechizacji,

  • – w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

  • – zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka bierzmowania o praktykowaniu wiary.