Kapłaństwo - Kopia

 

Z parafii pochodzą:

ks. Marian Margasiński                   

ks. Stefan Smarzyński                     

ks. Krzysztof Margasiński                 – 1957 /Pallotyn/

ks. Stanisław Drajczyk                     – 1958 /Orionista/

ks. Zygmunt Wawszczak                  – 1963

ks. Władysław Nowak                       – 1965 /Karmelita Bosy/

ks. Krzysztof Ślęzak                          – 1980

ks. Ireneusz Jadczyk                         – 1982 /Pallotyn/

ks. Jacek Kusiak                              – 1992

ks. Łukasz Siedlecki                        – 2005

ks. Norbert Siedlecki                       – 2008

ks. Michał Kościański                      – 2008

 

Bracia zakonni:

br. Dominik Wawszczak  /Jezuita/

br. Stefan Olczyk  /Pallotyn/ 

 G A L E R I A   Z D J Ę Ć 

  • 100_6899
  • DSC_0810
  • DSC_0349
  • 001
  • DSC_6942