"Wszystkie sakramenty,

a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego,

miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego,

która przez śmierć

wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim.

Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei:

"Oczekuję wskrzeszenia umarłych
 i życia wiecznego w przyszłym świecie." 

(KKK 1680)

W celu zgłoszenia pogrzebu wymagane są następujące dokumenty:

– Karta zgonu,

– Potwierdzenie przyjęcia sakramentów świętych,

– Ustalenie godziny pogrzebu najpierw w kancelarii parafialnej,

Zachęcamy rodzinę zmarłego do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania przed pogrzebem, aby podczas Mszy Św. pogrzebowej przyjąć Komunię Św. w intencji zmarłego.