DSC_1354„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie.

Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa,

a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa,

za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany,

ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej,

aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia,

utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy

– Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania:

sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną,

w której pożywamy Chrystusa,

w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”

(KKK 1322-1323)

 

Wymagane dokumenty:

  • – metryka chrztu dziecka.