Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Pielgrzymka Rowerowa

W piątek, 21 sierpnia pod kierunkiem ks. Piotra wyruszyła z naszej parafii Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę, pokonując trasę: Podlesie – Przyrów – Żuraw – Srocko – Częstochowa.  Nasza grupa w Srocku dołączyła do VIII Diecezjalnej Pielgrzymki Rowerowej, by wspólnie pokłonić się przed Tronem Jasnogórskiej Pani. Nasi Parafianie uczestniczyli także w pielgrzymce z grupą rowerową ze Szczekocin.

O godz. 18.30 pielgrzymkę zwieńczyła uroczysta Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, podczas której Służba Liturgiczna Ołtarza z naszej wspólnoty służyła w strojach.

Serdeczne podziękowania dla Rodziców ministrantów i lektorów, którzy podczas trasy pokrzepili nas ciepłym posiłkiem, pomogli w bezpiecznym przejeździe i powrocie do domu oraz wszystkim dzielnym uczestnikom pielgrzymki. 

ZAPRASZAMY DO GALERII

XX Niedziela Zwykła

„Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.
On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”.
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.”

(Mt 15,21–28)

Matki Bożej Zielnej

15 sierpnia – w Kościele Katolickim obchodzi się jedno z najważniejszych i najstarszych Świąt Maryjnych: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce Wniebowzięcie zwane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, w kościołach poświęca się kwiaty, zioła, kłosy zbóż i owoce. Wierzono, że takie święcone bukiety mają szczególną moc: zapewniają bezpieczeństwo i pomyślność w gospodarstwie. To też czas największego pielgrzymowania do miejsc kultu Maryi – do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Świętej Lipki, Lichenia i wielu innych.

W tym roku, na dzień 15 sierpnia obchodzimy setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej tzw. "Cudu nad Wisłą". Było to decydujące starcie toczącej się w 1920 roku wojny polsko-bolszewickiej.

 

 

 • DSC05569
 • DSC05578
 • DSC05595
 • DSC05574
 • DSC05572
 • DSC05579
 • DSC05562
 • DSC05582
 • DSC05586
 • DSC05577
 • DSC05585
 • DSC05587
 • DSC05589

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. „
(Łk 1,39-56)

Nabożeństwo Fatimskie

W czwartek, 13 sierpnia odbyło się czwarte w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu sierpniu za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy z miejscowości Luborcza, Zagacie, Kozaków i Stefanów. Spotkanie zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym nabożeństwie 13 września!

 • DSC05467
 • DSC05470
 • DSC05482
 • DSC05486
 • DSC05488
 • DSC05497
 • DSC05501
 • DSC05504
 • DSC05507
 • DSC05510
 • DSC05534
 • DSC05530
 • DSC05517
 • DSC05511
 • DSC05540
 • DSC05550

XIX Niedziela Zwykła

„Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, mio­tana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży noc­nej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zoba­czywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Je­zusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.”

(Mt 14,22–33)

XVIII Niedziela Zwykła

„Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. „

(Mt 14,13–21)

XVII Niedziela Zwykła

"Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”."

(Mt 13,44-52)
 

Wizyta Nuncjusza Apostolskiego

W piątek, 24 lipca gościliśmy w naszej Parafii Nuncjusza Apostolskiego Ghany abp Henryka Jagodzińskiego. Dostojny gość przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej i wygłosił homilię. Na zakończenie Eucharystii Ks. Arcybiskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. 

ZAPRASZAMY DO GALERII

Poświęcenie Pojazdów

Jak co roku, z okazji 21. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, który obchodzimy w dniach 19-26 lipca, w naszym kościele odbyło się poświęcenie pojazdów i prośba o Boże błogosławieństwo na dalsze podróże. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof organizowany przez "MIVA Polska" i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

 

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,

bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto,

spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć

od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich

i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś,

wraz z radością Twej łaski,

mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.

 

 • plakat2020
 • DSC05300
 • DSC05301
 • DSC05310
 • DSC05307

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

6390
Dzisiaj : 101
Wczoraj : 209
W miesiącu : 3999
W roku : 6390
Wszystkie : 6390