Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Zakończenie Roku Szkolnego

Podczas Mszy Św. z udziałem dzieci o godz. 10:00 zostały rozdane nagrody dla najbardziej zaangażowanych w służbę ministrantów i lektorów, scholi, a także dla dzieci, które co niedziela brały udział w "niedziela z owieczką". Wszystkim gratulujemy i życzymy dobrego wypoczynku. Na koniec ks. Piotr udzielił błogosławieństwa na czas wakacji wszystkim przybyłym parafianom.  

 

 • 20200628_100431
 • 20200628_101214
 • 20200628_105838
 • 20200628_105912
 • 20200628_105950
 • 20200628_110158
 • 20200628_105808
 • 20200628_110518
 • 20200628_105403
 • 20200628_105739
 • 20200628_105704
 • 20200628_110229
 • 20200628_105426
 • 20200628_105443
 • 20200628_105558
 • 20200628_110138
 • 20200628_105617
 • 20200628_105506
 • 20200628_105522
 • 20200628_105645

XIII Niedziela Zwykła

„Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.”

(Mt 10,37–42)

XII Niedziela Zwykła

"Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”."

(Mt 10,26–33)
 

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W czwartek, 18 czewrca zakończyła się Oktawa Bożego Ciała, czyli okres siedmiu dni szczególnej łaski, podczas których po Mszy Świętej odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem.
Parafianie wraz z Kapłanem prosili Boga, aby otaczał swoja opieką łąki, pola, lasy i pozwolił im wydać obfite zbiory. Zostały poświęcone przyniesione wianki sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.

Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania procesji i wzięli w niej udział, oraz tym, którzy przygotowali ołtarze wokół Kościoła!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

XI Niedziela Zwykła

„Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.”

(Mt 9,36–10,8)

Nabożeństwo Fatimskie

W czwartek, 13 czerwca odbyło się drugie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu czerwcu za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy Radoszewnicy. Spotkanie zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym nabożeństwie 13 lipca!

           

 • DSC04560
 • DSC04554
 • DSC04566
 • DSC04562
 • DSC04564
 • DSC04572
 • DSC04574
 • DSC04576
 • DSC04579
 • DSC04582
 • DSC04590
 • DSC04591
 • DSC04596
 • DSC04604

Obchody Oktawy Bożego Ciała

Podczas oktawy Bożego Ciała – od piątku po Mszy św. wokół kościoła odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem. Nasz udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym czasem łaski. Dlatego Kościół zachęca nas do tego, byśmy nie zmarnowali okazji do zdobycia tych łask i jak najpełniej z nich korzystali.

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

Boże Ciało

Procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przedłuża celebrację Eucharystii. Bezpośrednio po Mszy św, wynosi się Hostię poza kościół po to, by lud chrześcijański złożył publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu.

W takim duchu –  wdzięczności za obecność Chrystusa pośród nas oraz gotowości świadczenia o swojej wierze w Eucharystię przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. o godz. 11.30 wyruszyła uroczysta procesja do 4 ołtarzy wokół rynku. Przy każdym ołtarzu słuchaliśmy Słowa Bożego, prosiliśmy o Bożą opiekę dla nas i naszych domów oraz oddawaliśmy hołd Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania procesji i wzięli w niej udział, oraz tym, którzy przygotowali ołtarze na procesję.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

 „Jezus powiedział do Żydów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.”

(J 6,51-58)
 

Odpust Parafialny

Bóg Jedyny w Trzech Osobach był od wieków z nami. Prawda ta była stopniowo ukazywana człowiekowi w historii zbawienia. Liturgia uroczystości Trójcy Przenajświętszej mówi nam o udziale Ojca, Syna i Ducha Świętego w Bożej ekonomii zbawienia, która została zapoczątkowana w nas od przyjęcia sakramentu chrztu świętego, który przyjęliśmy w imię Boga Trójjedynego.

Tę prawdę naszej wiary mogliśmy rozważać dzisiejszej niedzieli 07.06. przeżywając odpust parafialny w naszej wspólnocie. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył ks. Proboszcz Paweł Wojtynek. Całość naszego dziękczynienia Panu Bogu zwieńczyła procesja wokół Kościoła z Najświętszym Sakramentem i radosne Te Deum.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości! 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

423064
Dzisiaj : 6
Wczoraj : 119
W miesiącu : 997
W roku : 37613
Wszystkie : 423064