Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Dzisiejsze wspomnienie, ustanowione na pamiątkę powstrzymania inwazji Turków na Europę w bitwie pod Lepanto (1571), zwraca naszą uwagę na wyjątkowe znaczenie Różańca. Ta modlitwa, dzięki której wówczas uproszono zwycięstwo, "stanowi niejako streszczenie Ewangelii" – napisał w jednej z adhortacji papież Pawel VI. Niezwykłość Różańca polega na tym, że odmawiając go, jesteśmy zabierani przez Maryję w podróż po świecie Ewangelii i patrzymy na życie Jezusa oczami Jego Matki. Tym samym uczymy się wiary od najlepszej Nauczycielki – od Tej, która może nam najwięcej opowiedzieć o Bogu.

 

 

 

"Do Królowej Różańcowej zwróć twe oczy, duszę twą;

Nabożnymi czcij Ją słowy, tam ożywcze źródła są.

 

Jej opiece zawdzięczamy i miłości Pani tej,

Że różaniec z nieba dany dla zbawienia duszy mej…"

Dzień Seminaryjny

Z racji  Dnia  Seminaryjnego  gościliśmy  dziś  w naszej  parafii  studentów  Wyższego  Seminarium  Duchownego w Kielcach. Alumna czwartego roku Konrada Wójcika z parafii Wolica-Tokarnia i Alumna trzeciego roku Pawła Latosa,  który  pochodzi  z archidiecezji  krakowskiej  –  z  parafii  Biórków  Wielki.  Głosili Oni Słowo Boże i dzielił się z nami tajemnicą swego powołania. Wspólnie modliliśmy się o liczne i święte powołania kapłańskie. Alumni spotkali się z młodzieżą nasze parafii a także z Gronem Przyjaciół Seminarium i Różami Żywego Różańca. Można było nabyć kolejny numer czasopisma „Obecni” i kalendarz seminaryjny na 2016 r. Ofiary, jakie złożyliśmy dziś na tacę, będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

DSC_0077

 

 

 

 

Alumnom dziękujemy za obecność wśród nas

i za świadectwo wiary.

Życzymy im wielu łask płynących

od Trójcy Przenajświętszej 

i zapewniamy o naszej modlitwie

w intencji całego Seminarium.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

Świętych Aniołów Stróżów

"Oto  Ja  posyłam  anioła  przed  tobą,  aby  cię  strzegł  w  czasie  twojej  drogi  i  doprowadził  cię  do  miejsca,  które ci wyznaczyłem."

/ Wj 23,20 /

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Człowiek nie  jest jedynym  rozumnym  stworzeniem  we  wszechświecie. Bóg  powołał  do istnienia  także aniołów – istoty duchowe, które Go kontemplują, a zarazem opiekują się ludźmi. Dziś czcimy archanioła Michała, obrońcę w walce z siłami ciemności, archanioła Gabriela, Bożego posłańca, oraz archanioła Rafała, który opuścił miejsce przed tronem Bożym, by strzec, prowadzić i uzdrawiać powierzoną mu przez Boga rodzinę Tobiasza.

Oby ich potężne wstawiennictwo pomagało nam godnie oddawać chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

 

Archaniołowie

Św. Mateusz – Apostoł i Ewangelista

 

Św. Mateusz

 

Celnik Mateusz, zwany także Lewim, mieszkał w Kafarnaum. Kiedy słowa Jezusa przemówiły do niego dobitniej niż brzęk monet, stał się jednym z Apostołów. Po Pięćdziesiątnicy spisał Ewangelię, skierowaną pierwotnie do Żydów. Przedstawił w niej  Jezusa  jako  Mesjasza,  który  realizuje  starotestamentalne  obietnice.  Wpisał go w genealogię synów Abrahama, aby podkreślić, że w Synu Dawida historia zbawienia osiąga swoje wypełnienie. W pięciu wielkich mowach Jezusa odsłonił tajemnicę królestwa niebieskiego, ukazując, co  znaczy  być  dzieckiem  Boga  Ojca. Opowieść Mateusza niesie w sobie przesłanie o Synu Człowieczym, który uzdalnia nas do synostwa Bożego.

 

Prośmy Boga przez wstawiennictwo Św. Mateusza

abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali.

 

Święto Św. Stanisława Kostki

Męstwo w trudnościach,  jasne rozróżnianie dobra od zła, autentyczna mądrość życiowa – cnoty te, kojarzone zwykle z wiekiem dojrzałym, znajdujemy u św. Stanisława Kostki (1550 – 1568), który osiągnął je w zaledwie osiemnastoletnim życiu. Niezrozumiany przez własną rodzinę, która pragnęła dla niego zaszczytów i godności, przebrany za żebraka uciekł pieszo z Wiednia do Rzymu, by tam wstąpić do zakonu jezuitów.

We wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży, skierujmy do Boga prośby za jego wstawiennictwem o dary dla siebie oraz dla innych.

Św. Stanisław Kostka

 

Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy – za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o wierność Bogu

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława – do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

 

Modlitwa o świętość życia

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o dar mądrości

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o zachowanie czystości

Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o dobrą śmierć

Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o miłość do Maryi

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku Najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

   

 

 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Krzyż

 

Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa!

Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy:

owego „przejścia ze śmierci do życia”.

I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia — miłości, która zwycięża śmierć.

Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz,

w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają…

na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą…

Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny…

I w każdym ludzkim sercu (…).

Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa.

Ave Crux!

 / Św. Jan Paweł II, Katedra na Wawelu, 10 czerwca 1987 r. /

XV Diecezjalny Dzień Ministranta

Ministranci   z  naszej  parafii   wraz  z   Księdzem   Grzegorzem   udali   się  dziś   do   Archiopactwa  Cystersów  w Jędrzejowie, gdzie odbył się Jubileuszowy XV Diecezjalny Dzień Ministranta, przeżywany pod hasłem: „Nawracajcie się wierzcie w Ewangelię”. Patronem tegorocznego wydarzenia była Św. Siostra Faustyna Kowalska.

W spotkaniu wzięło udział około 1200 ministrantów, w tym 25 z dekanatu koniecpolskiego. Głównym punktem była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Piotrowski. Ponadto na uczestników czekały różne atrakcje między innymi: wręczenie pucharów i dyplomów zwycięzcom Piłkarskiej Ligi Ministrantów, koncert zespołu „Anti Babylon System”. Wśród wszystkich uczestników spotkania rozlosowano nagrody, jedną z nich wylosował nasz ministrant Mikołaj Wójcik.

11716016_922482147798902_1200757289_n

ZAPRASZAMY DO GALERII   

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to zaproszenie do zgłębienia niezwykłej historii  Jej życia: Jej dzieciństwa, atmosfery rodzinnego domu, dorastania do macierzyństwa oraz do wymagań i zadań, którym miała sprostać, stając sie Matką samego Boga. Maryja była człowiekiem podobnie jak każdy z nas. A jednak jest w Niej coś wyjątkowego, dzięki czemu stała się "Drabiną, po której sam Bóg z nieba zstąpił". To Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że po całej ziemi, po kres dziejów "będą Ją błogosławić wszystkie pokolenia".

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tradycyjnie nazywa się świętem Matki Bożej Siewnej. Zgodnie z wielowiekową tradycją wierni przynoszą w tym dniu do kościoła ziarno do poświęcenia pod nowy zasiew. 

Matka Boża Siewna

 

 

 

W dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

polecajmy Bogu naszych rolników i ich ciężką pracę,

a także za przykładem św. Józefa

zaprośmy Maryję wraz z Jej Synem do naszego życia,

polecając siebie oraz nasze rodziny Jej przemożnej opiece. 

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

350862
Dzisiaj : 55
Wczoraj : 192
W miesiącu : 5316
W roku : 36661
Wszystkie : 350862