"Wszystkie sakramenty,

a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego,

miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego,

która przez śmierć

wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim.

Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei:

"Oczekuję wskrzeszenia umarłych

i życia wiecznego w przyszłym świecie." "

(KKK 1680)

 

Wymagane dokumenty:

  • – akt zgonu (wystawia USC),

  • – część przeznaczona dla administracji cmentarza (wystawia USC), 

  • – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),

  •    jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitalny),

  • – jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii, wymagana jest zgoda księdza Proboszcza z parafii zamieszkania.