„Przymierze małżeńskie,

przez które mężczyzna i kobieta

tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia,

skierowaną ze swej natury na dobro małżonków

oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,

zostało między ochrzczonymi

                                                                                     podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

(KKK 1601)

Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa zobowiązani są do zgłoszenia się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed datą ślubu z następującymi dokumentami:

– Metryka chrztu (aktualna – ważna 3 miesiące),

– Świadectwo bierzmowania,

– Zaświadczenie o ukończonym katechezy przedmałżeńskiej,

– Dowód osobisty,

– Data I Komunii św., parafia,

– Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące),

– Dane rodziców: zawód, nazwisko panieńskie matki,

– Dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania);

Narzeczeni obowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach dotyczących poradnictwa rodzinnego, potwierdzone zaświadczeniem o odbytych spotkaniach.