„Przymierze małżeńskie,

przez które mężczyzna i kobieta

tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia,

skierowaną ze swej natury na dobro małżonków

oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,

zostało między ochrzczonymi

podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

(KKK 1601)

 

Wymagane dokumenty:

  • – aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki chrztu,

  • – dowody osobiste,

  • – ostatnie świadectwo katechizacji,

  • – świadectwo bierzmowania,

  • – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

  • – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny

  •    pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu,

  •    jeśli wcześniej zawarto związek cywilny