P R O B O S Z C Z


 

 

Ks. Paweł Wojtynek

Pochodzi z Chmielnika – Diecezja Kielecka

Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r.

 

W Parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu od 2018 roku.

Imieniny – 29 czerwca. 

 

 

 


W I K A R I U S Z


 

 

Ks. Piotr Grabarz

Pochodzi z Kielc – Diecezja Kielecka.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Kielcach

 

W Parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu od 2019 roku.

Imieniny – 29 czerwca. 

 

 

 


 


P O P R Z E D N I    P R O B O S Z C Z O W I E


 

–  Ks. Stanisław Borowiecki    –  1935 – 1938
–  Ks. Edward Godowski         –  1938 – 1940

–  Ks. Kazimierz Borówka       –  1940 – 1961

–  Ks. Bolesław Galon             –  1961 – 1991

–  Ks. Czesław Bodzioch         – 1991 – 2008

–  Ks. Mieczysław Robak         – 2008 – 2018 

 

 


P O P R Z E D N I    W I K A R I U S Z E


 

  Ks. Franciszek Berak                       

  Ks. Zygmunt Pawlik                       – 1975 – 1984

  Ks. Marek Podyma                         – 1984 – 1985

  Ks. Andrzej Ciszewski                   – 1985 – 1986

  Ks. Marian Gawinek                       1986 – 1990

  Ks. Jan Jurkowski                          1990  – 1992

  Ks. Wojciech Zięć                           1992 – 1994

  Ks. Jarosław Sułecki                      – 1994 – 1998

  Ks. Marek Zawłocki                         1998 – 2002

  Ks. Dariusz Nowakowski                – 2002 – 2003

  Ks. Dariusz Mularczyk                    – 2003 – 2004

  Ks. Tadeusz Domagała                   – 2004 – 2007

  Ks. Wacław Woźnica                       – 2007 – 2010

  Ks. Jarosław Kowal                         – 2010 – 2013

  Ks. Maciej Radej                              – 2013 – 2014

 –  Ks. Dariusz Szczykutowicz            – 2014 – 2015 

 – Ks. Grzegorz Pastorczyk                – 2015 – 2019