jp_21san  

 

„Różaniec (…) może być prostą i dostępną dla wszystkich drogą do świętości, która jest powołaniem każdego ochrzczonego (…).”

/Św. Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 2003 r./

 

 

„Czym bowiem jest różaniec? Kompendium Ewangelii. On nieustannie kieruje naszą myśl ku najważniejszym scenom z życia Chrystusa, co pozwala nam niemal «oddychać» Jego tajemnicą. Różaniec jest drogą szczególnie sprzyjającą kontemplacji.  Jest,  można   powiedzieć, drogą  Maryi.   Któż  lepiej  niż  Ona  zna  i kocha Chrystusa?”

/Św. Jan Paweł II, Nabożeństwo różańcowe, Pompeje, 7 października 2003 r./

 

 

 


ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Modlitwa różańcowa polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną powierzoną jej w danym miesiącu tajemnicę różańca. W ten sposób każdego dnia w jednej Żywej Róży rozważane są wszystkie tajemnice różańca. Członkowie Róż spotykają się raz w miesiącu na zmianę tajemnic i zapoznanie się z intencjami papieskimi na dany miesiąc. Na czele Róży stoi zelator, który kieruje modlitwą, troszczy się o zmianę tajemnic.

Przynależność do Żywego Różańca:

 • – do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony,
 •    który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne,
 • – do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora lub proboszcza
 •    czy moderatora parafialnego,
 • – ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty,
 •    chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne,
 • – przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów
 •    o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:

 • – codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy
 •    nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 • – udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
 • – uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
 • – rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską,
 •    zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
 • – odważne stawanie w obronie wiary;
 • – udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży;
 • – kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;

 • – osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

Zadania i obowiązki zelatora:

 • – troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
 • – czuwa nad pełnym składem osobowym róży oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
 • – zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 • – utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą i między różami;
 • – odwiedza chorych członków róży;
 • – zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.

Przywileje członków Żywego Różańca:

 • – Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską
 •    (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny
 •    pod zwykłymi warunkami w dniu:
 • – przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
 • – uroczystości Narodzenia Pańskiego;
 • – uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
 • – uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
 • – uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
 • – wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
 • – uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 • – święta Ofiarowania Pańskiego.
 • – Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 • – Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 • – Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca,
 •    tak za życia, jak i po śmierci.

 


Herb_papieza_Franciszka

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na 2019 rok 

 

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna:

Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję,

odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

 

Luty

Intencja powszechna:

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

 

Marzec

Intencja ewangelizacyjna:

Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane,

aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

 

Kwiecień

Intencja powszechna:

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną,

którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

 

Maj

Intencja ewangelizacyjna:

Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów,

znakiem nadziei dla tego kontynentu.

 

Czerwiec

Intencja ewangelizacyjna:

Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie,

z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

 

Lipiec

Intencja powszechna:

Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

 

Sierpień

Intencja ewangelizacyjna:

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej «laboratoriami humanizacji».

 

Wrzesień

Intencja powszechna:

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość,

która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

 

Październik

Intencja ewangelizacyjna:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

 

Listopad

Intencja powszechna:

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową,

zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

 

Grudzień

Intencja powszechna:

Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki,

by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

 

 


 

Róże Żywego Różańca istniejące przy naszej parafii

spotykają się w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca

po Mszy św. o godz. 8.00 na zmianę tajemnic różańcowych,

a ponadto codziennie 25 min. przed Mszą św. popołudniową,

poszczególne Róże prowadzą modlitwę różańcową.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności

Róż Żywego Różańca

prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. Proboszcz.

 


 

Modlitwa różańcowa w kościele

– 25 min. przed Mszą św. popołudniową –

 

Dzień

Róże Różańcowe

Poniedziałek

Miłosierdzia Bożego   /   Św. Maksymiliana Kolbe

Wtorek

M.B. Nieustającej Pomocy  /  M.B. Niepokalanie Poczętej

Środa

Św. Jadwigi Śląskiej

Czwartek

Św. Moniki   /   Matki Bożej Ostrobramskiej

Piątek

Św. Katarzyny Sieneńskiej   /   Św. Weroniki

Sobota

Św. Jadwigi Królowej – Radoszewnica

Niedziela

 

 


 

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA DZIAŁAJĄCE W PARAFII

 


Ostrobramska

 

MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ

 

 Zelatorka – Świerczyna  Julita,

Gieroń  Krystyna,   Gradońska  Monika,   Jarnecka  Małgorzata,   Kabała  Jadwiga,   Kiepal  Bolesława,   Kosiń  Jadwiga,   Łuszcz  Barbara,   Marczak  Bogusława,   Mizgała  Teresa,   Nowak  Grażyna,   Olejnik  Antonina,    Pośpiech  Alicja,   Smaga  Krystyna,   Smarzyńska  Aleksandra,   Stolarska  Maria,   Szapska  Teresa,   Wawszczak  Adela,   Wójcik  Bogusława,   Złotnicka  Jadwiga.

 

 

 


Św. Weronika

 

ŚWIĘTEJ WERONIKI

 

Zelatorka – Wójcik  Maria,

Banasińska  Irena,   Bobrowska  Krystyna,   Bobrowska  Maria,   Bączyńska  Henryka,  Bergier  Antonina,   Cudak  Wanda,   Kołodziejska Jadwiga,   Król Halina,   Kwiatkowska  Anna,   Mrozowska  Ewa,   Nigot  Zuzanna,   Rainholc  Regina,   Robak  Krystyna, Rosołowicz  Weronika,   Stanikowska  Małgorzata,   Szatkowska Krystyna,   Świerczyna  Marianna,   Włochowicz  Danuta,   Wójcik  Urszula.

 

 

 


Św. Jadwiga Królowa

 

 

ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ –  Radoszewnica

 

Zelatorka – Garus Zofia,

Chuda Marianna,   Chuda Teresa,   Cisowska Marianna,   Dyl Danuta,   Kołczyk Halina,   Kołczyk Marianna,   Kuśmierz Genowefa,   Malus Zdzisława,   Michałowska Danuta,   Misztal-Kozieł Elżbieta,   Nowak Henryka,   Salita Marta,   Serwatka Teresa,   Skrzypczyk Anna,   Słuszniak Maria,   Swojnóg Anna,   Ślęzak Urszula,   Śnioszek Anna,   Tatarek Stanisława.

 

 


Św. Monika

 

ŚWIĘTEJ MONIKI

 

Zelatorka – Włodarczyk Genowefa

Bączyńska Bożena,   Fira Zofia,   Idziak Honorata,   Janik Irena,   Kaczyńska Wanda,   Kaczmarzyk Danuta,   Kołodziejska Zofia,   Kosiń Anna,   Musiał Halina,   Orzeł Ewa,   Sikora Grażyna,   Skotarska Jadwiga,   Skotarska Leonarda,   Stala Sylwia,   Stala Wiesława,   Szyda Marianna,   Włodarczyk Joanna,   Włodarczyk Renata,   Ziętara Krystyna.

 

 


Św. Katarzyna sieneńska

 

ŚWIĘTEJ KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

 

Zelatorka – Rainholc Teresa

Bobrowska Maria,   Cudak Maria,   Ćmachowska Urszula,   Gajewska Elżbieta,   Hamerla Zofia,   Kołodziejska Teresa,   Kotela Irena,   Margas Lidia,   Margasińska Kazimiera,   Margasińska Wiesława,   Młyńczak Zofia,   Olczyk Zofia,   Rainholc Stefania,    Ślęzak Lucyna,   Zakrzewska Zofia,   Zatońska Teresa,   Ziętara Jadwiga.

 

 

Z A P R A S Z A M Y !


Miłosierdzie Boże

 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Zelatorka – Makówka Krystyna

Bączyńska Gabriela,   Belka Anna,   Bobrowska Małgorzata,   Bobrowska Maria,   Borowiecka Izabela,   Grabowska Barbara,   Kabała Jolanta,   Kaczyńska Leokadia,   Karaś Urszula,   Kościańska Elżbieta,   Kusa Barbara,   Skubik Małgorzata,   Skubik Michał,   Smaga Grażyna,   Swojnóg Zdzisława,   Tyrek Maria,   Wójcik Agnieszka,   Zymek Maria,   Zyskowska Maria.

 

 


Św. Jadwiga Śląska

 

ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

 

Zelatorka – Baran Emilia

Baradziej Anna,   Chmielarz Marta,   Fira Maria,   Giemborek Ewa,   Gieroń Janina,   Gieroń Liliana,   Gosek Zofia,   Marczak Grażyna,  Margasińska Bolesława,   Nowak Teresa,   Olesińska Anna,   Pałęga Jadwiga,   Pawlik Urszula,   Rak Jadwiga,   Stępień Irena,   Szydłowska Elżbieta,   Urban Urszula,   Zagórska Wanda,   Zięba Stefania.

 

 


MB Niepokalaniepoczęta

 

NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

 

Zelatorka – Połcik Krystyna

Bielan Anna,   Bielan Anna,   Drajczyk Anna,   Dylewska Elżbieta,   Kabała Józefa,   Kaczmarzyk Jadwiga,   Kaczyńska Barbara,   Kurko Ewa,   Lis Stanisława,   Machera Anna,   Marek Zdzisława,   Nierychlewska Czesława,   Nowak Maria,   Piskorska Genowefa,   Płatek Anna,   Romanowska Izabela,   Sagan Barbara,   Smaga Zofia,   Starczewska Barbara.

 

 


MB Nieustającej pomocy

 

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

Zelatorka – Skrzypczyk Zofia, Julia

Adamczyk Halina,   Kaczyńska Jadwiga,   Kaczyńska Joanna,   Klimasińska Anna,   Kowalska Irena,   Marek Iwona,   Nowak Marianna,   Orzeł Helena,   Pudło Jadwiga,   Skrzypczyk Zofia,   Starczewska Kazimiera,   Starczewska Zofia,   Sterna Zenobia,   Stępień Halina,   Struzik Feliksa.

 

Z A P R A S Z A M Y !


Św. Maksymilian Kolbe

 

ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

 

Zelator – Połcik Zdzisław

Biesiadecki Lucjan,   Bobrowski Marek,   Bobrowski Józef,   Cudak Jan,   Cudak Łukasz,   Fira Mieczysław,   Guczek Jan,   Kaczyński Stanisław,   Kaczyński Zygmunt,   Łypaczewski Andrzej,   Machera Sławomir,   Nierychlewski Tomasz,   Robak Czesław,   Smaga Jan,   Stala Tadeusz,   Stochel Stanisław,   Szapski Marek,   Wypart Zbigniew,   Ziętara Mirosław.

 

 

 G A L E R I A    Z D J Ę Ć


 

 • Dzień Seminaryjny 04.10.2015
 • Boże Ciało 04.06.2015
 • Boże Ciało 04.06.2015
 • Odpust parafialny 31.05.2015
 • Niedziela Zmartwychwstania 09.04.2015