jp_21san  

 

„Różaniec (…) może być prostą i dostępną dla wszystkich drogą do świętości, która jest powołaniem każdego ochrzczonego (…).”

/Św. Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 2003 r./

 

 

„Czym bowiem jest różaniec? Kompendium Ewangelii. On nieustannie kieruje naszą myśl ku najważniejszym scenom z życia Chrystusa, co pozwala nam niemal «oddychać» Jego tajemnicą. Różaniec jest drogą szczególnie sprzyjającą kontemplacji.  Jest,  można   powiedzieć, drogą  Maryi.   Któż  lepiej  niż  Ona  zna  i kocha Chrystusa?”

/Św. Jan Paweł II, Nabożeństwo różańcowe, Pompeje, 7 października 2003 r./

 

 

 


ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Modlitwa różańcowa polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną powierzoną jej w danym miesiącu tajemnicę różańca. W ten sposób każdego dnia w jednej Żywej Róży rozważane są wszystkie tajemnice różańca. Członkowie Róż spotykają się raz w miesiącu na zmianę tajemnic i zapoznanie się z intencjami papieskimi na dany miesiąc. Na czele Róży stoi zelator, który kieruje modlitwą, troszczy się o zmianę tajemnic.

Przynależność do Żywego Różańca:

 • – do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony,
 •    który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne,
 • – do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora lub proboszcza
 •    czy moderatora parafialnego,
 • – ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty,
 •    chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne,
 • – przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów
 •    o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:

 • – codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy
 •    nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 • – udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
 • – uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
 • – rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską,
 •    zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
 • – odważne stawanie w obronie wiary;
 • – udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży;
 • – kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;

 • – osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

Zadania i obowiązki zelatora:

 • – troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
 • – czuwa nad pełnym składem osobowym róży oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
 • – zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 • – utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą i między różami;
 • – odwiedza chorych członków róży;
 • – zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.

Przywileje członków Żywego Różańca:

 • – Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską
 •    (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny
 •    pod zwykłymi warunkami w dniu:
 • – przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
 • – uroczystości Narodzenia Pańskiego;
 • – uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
 • – uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
 • – uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
 • – wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
 • – uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 • – święta Ofiarowania Pańskiego.
 • – Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 • – Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 • – Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca,
 •    tak za życia, jak i po śmierci.

 


Herb_papieza_Franciszka

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na 2022 rok 

 

Styczeń 2022

Intencja ewangelizacyjna: O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.


Luty 2022

Intencja powszechna: Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


Marzec 2022

Intencja ewangelizacyjna: O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


Kwiecień 2022

Intencja powszechna: Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.


Maj 2022

Intencja ewangelizacyjna: O wiarę dla młodych

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


Czerwiec 2022

Intencja ewangelizacyjna: Za rodziny

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


Lipiec 2022

Intencja powszechna: Za osoby starsze

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.


Sierpień 2022

Intencja powszechna: Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.


Wrzesień 2022

Intencja powszechna: O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.


Październik 2022

Intencja ewangelizacyjna: O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


Listopad 2022

Intencja powszechna: Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


Grudzień 2022

Intencja ewangelizacyjna: Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.


 

Róże Żywego Różańca spotykają się w kościele

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

na zmianę tajemnic różańcowych,

a ponadto codziennie 25 min. przed Mszą św. popołudniową,

poszczególne Róże prowadzą modlitwę różańcową.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności Róż Żywego Różańca

prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. Proboszcz.

 


 

Modlitwa różańcowa w kościele

– 25 min. przed Mszą św. popołudniową –

 

Dzień

Róże Różańcowe

Poniedziałek

Miłosierdzia Bożego   /   Św. Maksymiliana Kolbe

Wtorek

M.B. Nieustającej Pomocy  /  M.B. Niepokalanie Poczętej

Środa

Św. Jadwigi Śląskiej

Czwartek

Św. Moniki   /   Matki Bożej Ostrobramskiej

Piątek

Św. Katarzyny Sieneńskiej   /   Św. Weroniki

Sobota

Św. Jadwigi Królowej – Radoszewnica

Niedziela

 

 


 

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA DZIAŁAJĄCE W PARAFII

 


Ostrobramska

 

MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ

 

 Zelatorka – Świerczyna  Julita

Gieroń Krystyna, Gradońska Monika, Jarnecka Małgorzata, Kabała Jadwiga, Kiepal Bolesława, Kosiń Jadwiga, Łuszcz  Barbara, Marczak Bogusława, Mizgała Teresa, Pośpiech  Alicja, Smarzyńska Aleksandra, Stolarska Maria, Wawszczak  Adela, Złotnicka Jadwiga.

 

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ WERONIKI

 

Zelatorka – Wójcik  Maria

Bobrowska Krystyna, Bobrowska Maria, Bergier Antonina, Cudak Wanda, Karlak Jadwiga, Kołodziejska Jadwiga, Król Halina, Kwiatkowska Anna, Marcisz Małgorzata,  Mrozowska Ewa, Nigot Zuzanna, Rainholc Regina, Robak Krystyna, Rosołowicz Weronika, Stanikowska Małgorzata, Szatkowska Krystyna, Świerczyna Marianna,   Włochowicz  Danuta,  Wójcik  Urszula.

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ –  Radoszewnica

 

Zelatorka – Garus Zofia

Chuda Teresa, Knop Jadwiga, Kołczyk Halina, Kołczyk Marianna, Kuśmierz Genowefa, Kuśmierz Jolanta, Malus Zdzisława, Michałowska Danuta, Michoń Krystyna, Misztal-Kozieł Elżbieta, Nowak Henryka, Salita Marta, Serwatka Teresa, Skrzypczyk Anna, Słuszniak Maria, Swojnóg Anna, Śnioszek Anna, Tatarek Stanisława, Zaskórska Bożena.

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ MONIKI

 

Zelatorka – Włodarczyk Genowefa

Bączyńska Bożena, Fira Zofia, Idziak Honorata, Janik Irena, Kaczyńska Wanda, Kaczmarzyk Danuta,  Kołodziejska Zofia, Kosiń Anna, Musiał Halina, Orzeł Ewa, Sikora Grażyna, Skotarska Jadwiga, Skotarska Leonarda, Stala Sylwia, Stala Wiesława, Szyda Marianna, Włodarczyk Joanna, Włodarczyk Renata, Ziętara Krystyna.

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

 

Zelatorka – Rainholc Teresa

Bańkowska Irena, Biniecka Elźbieta, Bobrowska Maria, Cudak Maria, Ćmachowska Urszula, Gajewska Elżbieta, Hamerla Zofia, Jaworska Teresa, Kołodziejska Teresa, Kowalska Marzena, Margas Lidia, Młyńczak Zofia, Musiał Wanda, Olczyk Zofia, Skrzypczyk Danuta, Ślęzak Lucyna, Zatońska Teresa, Ziętara Jadwiga, Zjawiona Anna.

 

 

 

 


 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Zelatorka – Makówka Krystyna

Bączyńska Gabriela, Belka Anna, Bobrowska Małgorzata, Bobrowska Maria, Borowiecka Izabela, Grabowska Barbara, Kabała Jolanta, Kaczyńska Leokadia, Karaś Maria, Kościańska Elżbieta, Kusa Barbara, Skubik Małgorzata, Skubik Michał, Smaga Grażyna, Swojnóg Zdzisława,  Tyrek Maria,  Wójcik Agnieszka,  Zymek Maria, Zyskowska Maria.

 

 

 

 


 

ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

 

Zelatorka – Baran Emilia

Banaszkiewicz Barbara, Baradziej Anna, Giemborek Ewa, Gieroń Janina, Gieroń Liliana, Gosek Zofia, Fira Maria, Klimas Małgorzata, Kret Żaneta, Marczak Grażyna, Margasińska Bolesława, Migalska Małgorzata, Nowak Teresa, Pałęga Jadwiga, Rak Jadwiga, Urban Urszula, Starczewska Małgorzata, Szydłowska Elżbieta, Świerkowska Joanna, Ziętara Małgorzata.

 

 

 

 


 

NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

 

 

p.o. Zelatorki – Marek Zdzisława

Drajczyk Anna, Dylewska Elżbieta, Grabowska Bożena, Kabała Józefa, Kaczmarzyk Jadwiga, Kaczyńska Barbara, Krakowiak Dorota, Kurko Ewa, Machera Anna, Napora Róża, Nierychlewska Czesława, Nowak Maria, Pawlik Bożena, Płatek Anna, Romanowska Izabela, Sagan Barbara, Skalec Aleksandra, Smaga Zofia, Starczewska Barbara.

 

 

 

 


 

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

 

Zelatorka – Skrzypczyk Zofia, Julia

Adamczyk Halina, Kaczyńska Jadwiga, Kaczyńska Joanna, Klimasińska Anna, Kowalska Irena, Marek Iwona,   Nowak Marianna, Orzeł Helena, Pudło Jadwiga, Skrzypczyk Zofia, Starczewska Kazimiera, Starczewska Zofia,   Sterna Zenobia, Stępień Halina, Struzik Feliksa.

 

Z A P R A S Z A M Y !

 

 

 


 

ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

 

 

p.o. Zelatora – Robak Czesław

Biesiadecki Lucjan, Belka Dariusz, Bobrowski Józef,Cudak Jan, Cudak Łukasz, Fira Mieczysław, Guczek Jan, Kaczyński Stanisław, Kaczyński Zygmunt, Łypaczewski Andrzej, Machera Sławomir, Malus Jarosław, Napora Marcin, Nierychlewski Tomasz, Smarzyński Jerzy, Stala Tadeusz, Stochel Stanisław, Szapski Marek, Wypart Zbigniew, Ziętara Mirosław.  

 

 

 

 G A L E R I A    Z D J Ę Ć


 

 • Dzień Seminaryjny 04.10.2015
 • Boże Ciało 04.06.2015
 • Boże Ciało 04.06.2015
 • Odpust parafialny 31.05.2015
 • Niedziela Zmartwychwstania 09.04.2015
 • DSC09612
 • DSC09647
 • DSC04705