I niedziela Adwentu, 1 grudnia 2019r.

  8.00    dziękczynna w 60 r. ur. i imienin męża Andrzeja z prośbą o dalsze Boże bł.

10.00 + Jerzego Pytel w 10 r. śm.

12.00  za Parafian.  Po Mszy św. sak. Chrztu Kuby Jana Nowak

17.00 + Wiesława Nolberczyka.

 

Poniedziałek, 2 grudnia  2019r.

  6.00 + Wiktorii Józefa Klita.

  6.00    O szczęśliwy przebieg operacji.

16.00 + Mariusza Bobrowskiego .

 

Wtorek, 3 grudnia 2019r.

  6.00 + Henryki Bączyńskiej.

16.00 + Stanisława Bugała.

 

Środa,  4 grudnia 2019r, 

  6.00 + Mariusza Bobrowskiego.

16.00 + Czesława Kotowskiego.

 

Czwartek, 5 grudnia 2019r.

  6.00 + Kazimierza Kowalczyka.

16.00 + Antoniny Perońskiej.

 

Piątek, 6 grudnia 2019r.

  6.00    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

16.00 + Zdzisława Wyparta + Czesławy Samek + Adama Samek + Marianny Wąsek

          + Krzysztofa Banach + Stanisława Adamczyk + Zofii Bąkowskiej.

 

Sobota,  7 grudnia 2019r.

  6.00    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu NMP.

16.00 + Henryki Bączyńskiej.

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2019r.

  8.00 + Henryki Bączyńskiej.

10.00    dziękczynna w 18r. ur. Klaudii Smarzyńskiej z prośbą o Boże bł., opiekę NMP.

12.00    za Parafian.

17.00 + Zofii Nowak.