XXVIII niedziela zwykła, 13 października 2019r.

  8.00    dziękczynna w 18 r. ur. Weroniki Rak w 20 r. sak. Małż. Teresy i Pawła Rak

             z prośbą o Boże bł., opiekę NMP .

10.00 + Leokadii Władysława Eugeniusza Kaletów

12.00 za Parafian.

17.00 + Anny Romana Rusinków.

 

Poniedziałek, 14 października 2019r.

  7.00 + Jadwigi Pudło, Urszuli Tkaczyk.

17.00 + Mieczysława Pełka.

 

Wtorek, 15 października 2019r.

  7.00 + Antoniny Perońskiej

  7.00 + Jadwigi Henryka Lechowskich zm. z rodz. Ślęzaków i Lechowskich.

17.00 + Wiesławy Margasińskiej.

 

Środa, 16 października 2019r,

  7.00 + Antoniny Olejnik

  7.00 + Pelagii Stanisława Mieczysława zm. z rodz. Dzienniak i Kowalczyk.

17.00 + za zmarłe Siostry Koła Różańcowego św. Jadwigi Śląskiej,

             o niebo dla zmarłych, dla żyjących o Boże bł.

 

Czwartek, 17 października 2019r.

  7.00 + Mieczysława Pełka

  7.00 + Stanisława Bugała.

17.00 + Mariana Szapskiego w 3 r. śm., Leszka Bałmana.

 

Piątek, 18 października 2019r.

  7.00 + Lecha Wójcika.

17.00 + Teresy Wawrzyniak + Mieczysława Pełka + Janiny Knop + Juliana Marcisza

          + Zdzisława Wójcika +Kazimiery Nowak + Romana Całusińskiego + Marii Religa

         + Henryki Bączyńskiej + Mariusza Bobrowskiego.

 

Sobota, 19 października 2019r.

  7.00 + Krystyny Smaga

17.00 + Ireny Bogdana Ziętara

 

XXIX niedziela zwykła, 20 października 2019r.

  8.00 + Ireny Bogdana Ziętara.

10.00 dziękczynna w 30r. Sakr. Małżeństwa Marioli i Zdzisława

         z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę NMP.

12.00 za Parafian. Dziękczynna w I r. ur. Natalii Marczak i Piotra Gieroń

17.00 + Henryka Kowalskiego w 16 r. śm.

18.00 Festiwal Muzyki Organowej