XXIX niedziela zwykła, 17 października 2021r.

8.00  + Genowefy Stanisława Tatarek.

10.00 + Wiesławy Margasińskiej w 5.r. śm., Teofila Marianny Marcisz.

12.00 za Parafian.

17.00 + Pawła Borowika.

18.00 Koncert Organowy

Poniedziałek, 18 października 2021r.

7.00  + Marianny Kołodziejczyk.

17.00 + Mariana w 5r. śm., Teresy Szapskich i ich rodziców.

Wtorek, 19 października 2021r. 

7.00  + Anny Nowak.

17.00 + Ryszarda Zyzika.

Środa,  20 października 2021r, 

7.00   1) + Balbiny Gradowicz. 2) + Lucjana Malusa.

17.00 + Ireny Bogdana Ziętara.

Czwartek, 21 października 2021r.

7.00  1) + Karola Nowak. 2) + Leszka Pokorskiego.

17.00 + Henryka Kowalskiego w 18r. śm.

Piątek, 22 października 2021r.

7.00 1) + Józefa Anny Haslinger.    2) + Marii Magdaleny Nowak.

17.00  + Teresy Połcik + Karola Nowak + Henryka Kowalik + Marianny Kołodziejczyk + Antoniego Samek  + Ryszarda Zyzika + Natalii Tatarek + Zenona Pawlik + Władysława Mariańskiego + Krystyny Kubik.

Sobota, 23 października 2021r.

7.00 + Anny Nowak.

17.00 dziękczynna w 18 r. ur. Mateusza Barana z prośbą o dalsze potrzebne Łaski.

XXX niedziela zwykła, 24 października 2021r.

8.00 + Krystyny Kubik.

10.00 + Genowefy Stefana Śnioszek.

12.00 za Parafian.

17.00 + Tadeusza Smarzyńskiego w 5r. śm., Teresy Smarzyńskiej i ich rodziców.