XXVIII Niedziela zwykła,  14 października 2018 r.

  8.00  + Jadwigi Henryka Lechowskich i zm. z rodz. Ślęzaków i Lechowskich

10.00 +  Pelagii w 1 r. śm. i Stanisława Dzienniak

12.00  za PARAFIAN. Sak. chrztu Jakuba Piotra Mariańskiego

17.00 dziękczynna w 30 rocznicę sakr. mał. Anny i Bogusława z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę NMP.

 

Poniedziałek,  15 października 2018 r.

  7.00  + Teresy Wawszczak

17.00  + Franciszki Marcina Wypartów, Stefanii Karola Gajewskich

 

Wtorek, 16 października  2018 r.

  7.00  + Stanisława Klimasa

   7.00  + Stanisława Milewskiego

17.00  + Antoniego Drajczyka w 7 r. śm.

 

Środa,  17 października 2018 r,

  7.00  + Stanisława  Milewskiego

  7.00  + Stanisława Klimasa

17.00  + Marii Stefana Paryskich

 

Czwartek, 18 października 2018 r.

  7.00  + Teresy Wawszczak

  7.00  + Stanisława Milewskiego

17.00   + Mariana Szapskiego

 

 Piątek, 19 października 2018 r.

  7.00  + Anny Konrada Kościańskich

 17.00 + Roberta Pawlika, Teresy Wawszczak, Stanisława Klimasa, Stanisława Milewskiego

 

Sobota, 20 października 2018 r.

  7.00  + Henryka Kowalskiego w 15 r. śm.

17.00  + Ireny Bogdana Ziętarów

 

XXIX niedziela zwykła,  21 października 2018 r.

  8.00  +  Danuty Zatońskiej, Władysława, Janiny, Wacława w 3 r. śm. Lechowskich, Józefa Greliaka

10.00 +  Wiesława Gradowicz w 11 r. śm.

12.00  za PARAFIAN.

           Dziękczynna w 50 r. sakr. mał. Zofii Michała Zyzików z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę NMP.

           Po Mszy św. sak. chrztu Marcelego Jakuba Smaga.

17.00 + Tadeusza Smarzyńskiego w 2 r. śm.

 

 

Msza Święta jest najlepszym podarunkiem dla tych,

których się kocha.