XVIII niedziela zwykła, 2 sierpnia 2020r.

  8.00 + Zofii Wacława Wiesława Mirosława Tadeusza Drążkiewiczów.

10.00 + Stefana Kaczmarzyka, Wandy Franciszka Samek, Adolfa Idziaka.

12.00    za Parafian.

17.00 + Adama Długosza.

 

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.

  7.00 + Stanisława Adamczyk.

18.00 + Heleny Bolesława Młyńczak i zm. ich Rodziców.

 

Wtorek, 4 sierpnia 2020r.

  7.00 + Czesławy Samek.

18.00    dziękczynna w 18 r. ur. Kingi Buc z prośbą o Boże Bł., opiekę NMP i światło Ducha Świętego

 

Środa, 5 sierpnia 2020r,

  7.00 + Tadeusza Szczepańskiego.

18.00 + Izabeli Skiba w 5 r. śm., Antoniny Szczerba w 5 r. śm., Jerzego Szczerba w 18 r. śm.

 

Czwartek, 6 sierpnia 2020r.

  7.00 + Marianny Wąsek.

18.00 + Stanisława w 29 r. śm., Anny Wójcików, Mariusza Bobrowskiego.

 

Piątek, 7 sierpnia 2020r.

  7.00 Wynagradzająca NS Pana Jezusa.

18.00 + Bogusławy Wójcik + Heleny Orzeł + Andrzeja Adamowicz + Zofii Klimas + Haliny Cholewińskiej

          + Macieja Ciszewskiego + Michała Mędrek + Alfredy Robak.

 

Sobota, 8 sierpnia 2020r.

  7.00 + Stanisława Adamczyk.

16.00    s. Małżeństwa Katarzyny Kawczak i Mateusza Łęgowik.

18.00 + Stefana Stanisławy Pawlik.

 

XIX niedziela zwykła, 9 sierpnia 2020r.

  8.00 + Adama Samek.

10.00 + Łukasza Płachta, Dariusza Margasa w 16 r. śm.

12.00 za Parafian.

17.00 + Bronisławy Donata Kulawiak.