Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej

ul. Kościelna 1, 42-230 Koniecpol

tel. 737 173 985

Nr konta: 54 8276 0003 2000 0020 2143 0001

 Darowizna na cele kultu religijnego NEW

Drodzy Parafianie!

Każdy z nas, kto chce pomóc przy renowacji naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do renowacji naszego Kościoła.

Przedstawiam w formie skróconej, krok po kroku co należy zrobić:

1. Wpłatę dokonujemy zawsze na rachunek bankowy parafii opisując w przelewie, że jest to /darowizna na renowację więźby dachowej kościoła/ dane konta znajdziemy na stronie parafii/.

2. Wpłata nie może przekroczyć wartości 6% przychodów darczyńcy.

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od dochodu za rok w którym dokonało się wpłaty.

Dokonując wpłaty w 2021 roku rozliczamy się po zakończonym roku, po otrzymaniu informacji o swoich dochodach z Zakładu Pracy /PIT-11/ lub z ZUS /PIT-40/

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:

PIT-37 lub

PIT-36 lub

PIT-28

oraz w dołączonym do tych zeznań załączniku PIT-0. W załączniku podaje się również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

Dokonując darowizny mamy prawo do odliczenia 17% tej wartości.

Wpłacając np. 1 000.00 pln to kwota zwrotu z podatku wynosi 170,00 pln.

W przypadku pytań dzwonimy w poniedziałek i wtorek w godz. od 17.00 – 18.00

do p. Alicji pod nr tel. 507 139 388


 


Prosimy Opiekunów grobów Osób zmarłych w 2000, 2001, 2002 roku o uiszczenie opłaty przedłużającą dzierżawę  na kolejne 20 lat na naszym Parafialnym Cmentarzu par. Trójcy Świętej.

Poniżej przedstawiamy listę zmarłych, których dzierżawa nie została jeszcze przedłużona.
Tym, którzy dokonali już wpłaty serdecznie dziękujemy.

z poważaniem

proboszcz ks. Paweł Wojtynek

 

Świętej Pamięci

zmarły/a/ dnia

miejscowość

Bolesław Kurpios

4.01.2000

Koniecpol

Jadwiga Mendakiewicz

6.01.2000

Koniecpol

Krystyna Rosikoń

13.01.2000

Koniecpol

Zofia Struzik

14.01.2000

Koniecpol

Stefan Tutajewicz

17.01.2000

Dąbrówka

Jan Samek

19.01.2000

Koniecpol

Marianna Kaczyńska

23.01.2000

Koniecpol

Eugeniusz Orzeł

1.02.2000

Koniecpol

Katarzyna Salita

22.02.2000

Stary Koniecpol

Adolf Pawlik

24.02.2000

Stary Koniecpol

Eugeniusz Duś

3.03.2000

Stary Koniecpol

Weronika Kaczmarzyk

4.03.2000

Aleksandrów

Emilia Zięba

18.02.2000

Tychy

Kazimierz Kosiń

22.03.2000

Stary Koniecpol

Marcin Skrzypczyk

27.03.2000

Koniecpol

Bogdan Smarzyński

5.05.2000

Koniecpol

Teresa Sitek

24.05.2000

Mysłowice

Marianna Ślęzak

1.06.2000

Stary Koniecpol

Władysław Wawrzyniec

11.07.2000

Koniecpol

Ireneusz Kowalik

21.08.2000

Stary Koniecpol

Weronika Rutkowska

24.08.2000

Luborcza

Józef Waluch

2.09.2000

Radoszewnica

Anna Langier

2.09.2000

Koniecpol

Józefa Woch

15.09.2000

Radoszewnica

Edward Ślęzak

28.09.2000

Stary Koniecpol

Marianna Swojnóg

16.10.2000

Radoszewnica

Wiktoria Lis

24.10.2000

Radoszewnica

Józef Smus

26.10.2000

Koniecpol

Helena Samek

10.11.2000

Podstocze

Henryk Samek

18.11.2000

Koniecpol

Stanisława Kurpios

4.12.2000

Koniecpol

Jan Nowak

17.12.2000

Koniecpol

Irena Kaczyńska

26.12.2000

Magdasz

 

Stanisław Woch

2.01.2001

Koniecpol – Magdasz

Kazimierz Kołodziejski

2.01.2001

Koniecpol

Anna Chuda

13.01.2001

Radoszewnica

Beata Wieczorek

4.02.2001

Radoszewnica

Janina Lechowska

14.02.2001

Koniecpol

Genowefa Pawlik

21.02.2001

Luborcza

Helena Pośpiech

30.03.2001

Radoszewnica

Stanisław Kaczmarzyk

1.04.2001

Wąsosz

Stanisława Mizgała

9.04.2001

Koniecpol

Stanisław Orzeł

15.04.2001

Koniecpol

Józef Kosiń

20.04.2001

Luborcza

Ewelina Sitek

29.04.2001

Koniecpol

Henryka Klimas

5.05.2001

Radoszewnica

Rozalia Górak

11.05.2001

St. Koniecpol

Marian Fira

15.05.2001

Koniecpol

Aniela Krzywańska

14.05.2001

St. Koniecpol

Wincenty Kowalski

25.05.2001

Przysieka

Janina Salita

24.05.2001

Luborcza

Jan Bukowski

1.06.2001

Koniecpol

Grzegorz Mariański

14.06.2001

Radoszewnica

Marianna Zapała

17.06.2001

Radoszewnica

Jadwiga Bladziak

25.06.2001

Koniecpol – Słowik

Julianna Skotarska

1.07.2001

Koniecpol

Ireneusz Gajewski

2.07.2001

St. Koniecpol

Stanisław Zięba

9.07.2001

Koniecpol

Jan Belka

31.07.2001

Koniecpol –  Robotnicza

Jan Mizgała

2.08.2001

Koniecpol

Kazimierz Szmalec

18.08.2001

Koniecpol

Józefa Przybylska

10.09.2001

Koniecpol

Marianna Kurpios

7.10.2001

Luborcza

Stefan Idziak

22.10.2001

Koniecpol

Stanisław Bielan

30.10.2001

Luborcza

Wanda Barczyk

3.11.2001

Koniecpol

Weronika Kuśmierz

17.11.2001

Radoszewnica

Henryk Chojnacki

26.11.2001

Koniecpol

Czesława Jasińska

18.12.2001

Koniecpol – Chrząstowska

Stanisław Belka

26.12.2001

Koniecpol

Stanisław Jasiński 29.12.2001

Koniecpol

 

 

   
Stanisława Pawlik 01.02.2002

Stary Koniecpol

Wiesław Wityński 01.02.2002

Stary Koniecpol

Genowefa Rutkowska 12.02.2002

Ludwinów

Zygmunt Zyzik 11.02.2002

Stary Koniecpol

Stanisława Zasuń 18.02.2002

Koniecpol

Wanda Lis 19.02.2002

Koniecpol

Czesław Dyl 22.02.2002

Stary Koniecpol

Antoni Kosiń 26.02.2002

Koniecpol

Wanda Frukacz 28.02.2002

Stary Koniecpol

Jan Zymek 03.03.2002

Koniawy

Marianna Loch 04.03.2002

Luborcza

Henryk Gorgoń 09.03.2002

Koniecpol

Antonina Kowalczyk 18.03.2002

Koniecpol

Adolf Kosiń 29.03.2002

Koniecpol

Tadeusz Zyzik 03.04.2002

Radoszewnica

Cecylia Kosiń 08.04.2002

Stary Koniecpol

Jerzy Drajczyk 14.04.2002

Koniecpol

Wit Cisowski 30.04.2002

Radoszewnica

Karol Ziętal 17.05.2002

Koniecpol

Władysław Siwek 31.05.2002

Stary Koniecpol

Mikołaj Kowalski 13.06.2002

Przysieka

Bogusław Margasińskl 14.06.2002

Częstochowa

Helena Wojnarowicz 03.07.2002

Żory

Eugeniusz Skalec 15.07.2002

Koniecpol

Stefan Kaczmarzyk 22.07.2002

Radoszewnica

Jerzy Szczerba 12.08.2002

Koniecpol

Tadeusz Olczyk 13.08.2002

Koniecpol

Władysława Czubała 14.08.2002

Koniecpol

Maria Bobrowska 17.08.2002

Koniecpol

Beata Krystyna Hamerla 16.08.2002

Koniecpol

Stanisław Skrzydlak 18.08.2002

Stary Koniecpol

Jerzy Borkowski 24.08.2002

Koniecpol

Wincenty Kowalski 01.09.2002

Koniecpol

Władysław Król 03.09.2002

Bytom

Genowefa Kurpios 07.09.2002

Stary Koniecpol

Helena Kowalska 12.09.2002

Podstocze

Zofia Nowakowska 29.09.2002

Magdasz

Honorata Kożelewska 08.10.2002

Radoszewnica

Edward Lech 09.10.2002

Stary Koniecpol

Helena Pawełczyk 12.10.2002

Koniecpol – ul. Robotnicza

Krystyna Haś 06.11.2002

Koniecpol

Alfreda Rutkowska 24.11.2002

Radoszewnica

Andrzej Kuśmierz 10.12.2002

Radoszewnica

Maria Jasińska – Zagził 14.12.2002

Magdasz

Józefa Skrzypczyk 16.12.2002

Magdasz – ul. Wiejska

Stanisław Pikos 23.12.2002

Zagacie


Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie „Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” informujemy, że w kancelarii parafialnej będą obowiązywały zasady takie jak w innych instytucjach publicznych.

  • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie, może otrzymać jedynie pełnoletnia osoba, której dane dotyczą.

  • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich będą mogli otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

  • Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.

  • Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie, będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.

  • Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą. Prosimy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

ks. Sebastian Wieczorek
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych