Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej

ul. Kościelna 1, 42-230 Koniecpol

tel. 737 173 985

Nr konta: 54 8276 0003 2000 0020 2143 0001

 Darowizna na cele kultu religijnego NEW

Drodzy Parafianie!

Każdy z nas, kto chce pomóc przy renowacji naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do renowacji naszego Kościoła.

Przedstawiam w formie skróconej, krok po kroku co należy zrobić:

1. Wpłatę dokonujemy zawsze na rachunek bankowy parafii opisując w przelewie, że jest to /darowizna na renowację więźby dachowej kościoła/ dane konta znajdziemy na stronie parafii/.

2. Wpłata nie może przekroczyć wartości 6% przychodów darczyńcy.

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od dochodu za rok w którym dokonało się wpłaty.

Dokonując wpłaty w 2021 roku rozliczamy się po zakończonym roku, po otrzymaniu informacji o swoich dochodach z Zakładu Pracy /PIT-11/ lub z ZUS /PIT-40/

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:

PIT-37 lub

PIT-36 lub

PIT-28

oraz w dołączonym do tych zeznań załączniku PIT-0. W załączniku podaje się również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

Dokonując darowizny mamy prawo do odliczenia 17% tej wartości.

Wpłacając np. 1 000.00 pln to kwota zwrotu z podatku wynosi 170,00 pln.

W przypadku pytań dzwonimy w poniedziałek i wtorek w godz. od 17.00 – 18.00

do p. Alicji pod nr tel. 507 139 388


 


 

Prosimy Opiekunów grobów Osób zmarłych w 2000 roku o uiszczenie opłaty przedłużającą dzierżawę na kolejne 20 lat na naszym Parafialnym Cmentarzu par. Trójcy Świętej.

Poniżej przedstawiamy listę zmarłych, których dzierżawa nie została jeszcze przedłużona. Tym, którzy dokonali już wpłaty serdecznie dziękujemy.

z poważaniem

proboszcz ks. Paweł Wojtynek

 

Świętej Pamięci

zmarły/a/ dnia

miejscowość

Bolesław Kurpios

4.01.2000

Koniecpol

Jadwiga Mendakiewicz

6.01.2000

Koniecpol

Krystyna Rosikoń

13.01.2000

Koniecpol

Zofia Struzik

14.01.2000

Koniecpol

Stefan Tutajewicz

17.01.2000

Dąbrówka

Jan Samek

19.01.2000

Koniecpol

Marianna Kaczyńska

23.01.2000

Koniecpol

Janina Płatek

1.02.2000

Luborcza

Eugeniusz Orzeł

1.02.2000

Koniecpol

Józef Kufel

7.02.2000

Stary Koniecpol

Stefan Smolarski

17.02.2000

Radoszewnica

Katarzyna Salita

22.02.2000

Stary Koniecpol

Adolf Pawlik

24.02.2000

Stary Koniecpol

Eugeniusz Duś

3.03.2000

Stary Koniecpol

Weronika Kaczmarzyk

4.03.2000

Aleksandrów

Emilia Zięba

18.02.2000

Tychy

Kazimierz Kosiń

22.03.2000

Stary Koniecpol

Marcin Skrzypczyk

27.03.2000

Koniecpol

Bogdan Smarzyński

5.05.2000

Koniecpol

Teresa Sitek

24.05.2000

Mysłowice

Marianna Ślęzak

1.06.2000

Stary Koniecpol

Władysław Wawrzyniec

11.07.2000

Koniecpol

Bogdan Krzywański

21.07.2000

Koniecpol

Ireneusz Kowalik

21.08.2000

Stary Koniecpol

Weronika Rutkowska

24.08.2000

Luborcza

Eleonora Nowak

30.08.2000

Wąsosz

Józef Waluch

2.09.2000

Radoszewnica

Anna Langier

2.09.2000

Koniecpol

Józefa Woch

15.09.2000

Radoszewnica

Edward Ślęzak

28.09.2000

Stary Koniecpol

Marianna Swojnóg

16.10.2000

Radoszewnica

Wiktoria Lis

24.10.2000

Radoszewnica

Józef Smus

26.10.2000

Koniecpol

Helena Samek

10.11.2000

Podstocze

Henryk Samek

18.11.2000

Koniecpol

Stanisława Kurpios

4.12.2000

Koniecpol

Jan Nowak

17.12.2000

Koniecpol

Irena Kaczyńska

26.12.2000

Magdasz

 


Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie „Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” informujemy, że w kancelarii parafialnej będą obowiązywały zasady takie jak w innych instytucjach publicznych.

  • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie, może otrzymać jedynie pełnoletnia osoba, której dane dotyczą.

  • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich będą mogli otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

  • Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.

  • Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie, będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.

  • Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą. Prosimy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

ks. Sebastian Wieczorek
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych