chrzest (2)

 

 

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,

bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,

stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół

i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

(KKK 1213)

 

 

Wymagane dokumenty:

  • – akt urodzenia dziecka (odpis),

  • – wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

  • – dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),

  • – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.