Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Wspomnienie Św. Stanisława Kostki

18 września przypada w Kościele katolickim wspomnienie św. Stanisława Kostki (1550-1568). Jest to Patron dzieci, młodzieży, ministrantów. W piątek w naszym Kościele została odprawiona Msza Święta z udziałem dzieci komunijnych przy ołtarzu św. Stanisława. 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

Modlitwa:

Boże, Ty wśród wielu cudów swojej mądrości

obdarzyłeś św. Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku,

spraw abyśmy za jego przykładem wykorzystali czas przez gorliwą pracę

i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Nabożeństwo Fatimskie

W niedzielę, 13 września na Mszy Świętej o godz. 17:00 odbyło się piąte w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu wrześniu za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy z Magdasza, Dąbrówki, Przysieki, Podstocza, Koniaw, Wąsosza i Aleksandrowa. Spotkanie zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym, ostatnim w tym roku nabożeństwie 13 października!

ZAPRASZAMY DO GALERII

Pierwsza Komunia Święta

13 września, w naszym Kościele Parafialnym na Mszy św. o godz. 12.00, grupa 34 dzieci po raz pierwszy przystąpiła do Sakramentu Eucharystii.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed przed Kościołem, gdzie Ksiądz Proboszcz powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Następnie błogosławieństwa udzielili im rodzice. Na zakończenie dzieci podziękowały Pani Katechetce Teresie Rak oraz Księdzu Wikariuszowi Piotrowi Grabarz za przygotowanie ich do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

ZAPRASZAMY DO GALERII

XXIV Niedziela Zwykła

„Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.”

(Mt 18,21–35)
 

Poświęcenie Tornistrów

W pierwszą niedzielę nowego roku szkolnego w naszym kościele parafialnym podczas Mszy Świętej dla dzieci o godz. 10.00 odbyło się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. Na zakończenie ks. Piotr udzielił wszystkim dzieciom uroczystego błogosławieństwa. 

 

Wszystkim uczniom naszej Parafii w nowym roku szkolnym

życzymy wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego, sił i chęci do nauki.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

XXIII Niedziela Zwykła

„Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie roz­wiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.”

(Mt 18,15–20)

Dożynki Parafialne

W niedzielę, 30 sierpnia przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wielki dzień dziękczynienia dobremu Bogu za plony ziemi. Jest to święto rolników, sadowników, ogrodników i działkowców, którzy tego dnia proszą Boga o Jego błogosławieństwo dla swojej pracy.

Dziś do naszej świątyni na uroczystą Sumę przybyły delegacje z miejscowości: Radoszewnicy, Starego Koniecpola, Zagacia wraz z wieńcami dożynkowymi. Obecne były także władze samorządowe na czele z Panem Burmistrzem Ryszardem Suligą. Dziękowaliśmy nie tylko za udane zbiory, ale też za ciężką pracę, bez której nie brakuje nam chleba na stole.

Staropolskim "Bóg zapłać" dziękujemy organizatorom wieńców dożynkowych, którzy poświęcili swój czas na ich wykonanie!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

XXII Niedziela Zwykła

„Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar­twychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo­wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.”

(Mt 16,21–27)
 

XXI Niedziela Zwykła

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.”

(Mt 16,13–20)

Pielgrzymka Rowerowa

W piątek, 21 sierpnia pod kierunkiem ks. Piotra wyruszyła z naszej parafii Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę, pokonując trasę: Podlesie – Przyrów – Żuraw – Srocko – Częstochowa.  Nasza grupa w Srocku dołączyła do VIII Diecezjalnej Pielgrzymki Rowerowej, by wspólnie pokłonić się przed Tronem Jasnogórskiej Pani. Nasi Parafianie uczestniczyli także w pielgrzymce z grupą rowerową ze Szczekocin.

O godz. 18.30 pielgrzymkę zwieńczyła uroczysta Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, podczas której Służba Liturgiczna Ołtarza z naszej wspólnoty służyła w strojach.

Serdeczne podziękowania dla Rodziców ministrantów i lektorów, którzy podczas trasy pokrzepili nas ciepłym posiłkiem, pomogli w bezpiecznym przejeździe i powrocie do domu oraz wszystkim dzielnym uczestnikom pielgrzymki. 

ZAPRASZAMY DO GALERII

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

30008
Visit Today : 35
Visit Yesterday : 103
This Month : 3853
This Year : 9368
Total Visit : 30008