Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Program Uroczystości na Jasnej Górze 28.07.2016 r.

Aktualne informacje dotyczące udziału wiernych

we Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Świętego Franciszkana

na Jasnej Górze w dniu 28 lipca 2016 r.

 

Program uroczystości

Ojciec Święty Franciszek przybędzie na Jasną Górę z Krakowa 28 lipca br. ok. godz. 9.15. Samochodem przejedzie między wiernymi zgromadzonymi przed Szczytem Jasnogórskim, a następnie uda się do Sanktuarium – Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W obecności ojców paulinów złoży pokłon Królowej Narodu Polskiego i w modlitwie będzie Jej powierzać sprawy Kościoła i świata. O godz. 10.30 rozpocznie się Msza Święta na Szczycie Jasnogórskim, którą koncelebrować będą Księża Biskupi i Księża – reprezentanci ze wszystkich diecezji i  zakonów w Polsce.

 

Karty wstępu

Wierni, którzy wezmą udział w uroczystościach, zgromadzą się w sektorach na placu przed Szczytem Jasnogórskim, w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na placu Biegańskiego. Sektory te będą nagłośnione i wyposażone w telebimy, co zapewni łączność z miejscem sprawowanej liturgii na Szczycie.   Do tych miejsc nie są przewidywane karty wejściowe. Wyjątek stanowi wydzielona część placu przed Szczytem, przeznaczona dla koncelebransów, księży rozdających Komunie Świętą, niepełnosprawnych oraz delegatów – przedstawicieli polskich diecezji.

Należy pamiętać, że plac przed Szczytem będzie stanowić strefę specjalną. Wejście do niej będzie prowadzić przez tzw. bramki kontroli w dniu 28 lipca w godz. 2.00 – 7.00. Do tej strefy specjalne będzie można wnieść 1,5 litra wody w plastikowej butelce, małą parasolkę (bez ostrego, metalowego zakończenia) oraz małe krzesełko tzw. wędkarskie. 

 

Dojazd

Miejski Zarząd Dróg przygotował rejony parkingowe i określił zasady ruchu w dniach 27 i 28 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://mzd.czest.pl/2038-jak-poruszac-sie-po-czestochowie-w-przededniu-i-podczas-pielgrzymki-ojca-swietego-franciszka

Program Wizyty Ojca Świętego w Polsce

0_0_productGfx_a821023de968959a8d794c068557f542

27 lipca 2016 r. – środa

Rzym – Kraków


14.00 – wylot z lotniska Fiumicino w Rzymie do Krakowa

16.00 – przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice

             (część wojskowa) – ceremonia powitania

16.20 – przejazd samochodem zamkniętym, a następnie otwartym na Wawel (16 km)

17.00 – przyjazd na Wawel spotkanie z władzami, ze społeczeństwem cywilnym i z korpusem

             dyplomatycznym

              – przemówienie Prezydenta RP

              – przemówienie Ojca Świętego

17.40 – wizyta kurtuazyjna u Prezydenta RP

18.15 – przejazd samochodem zamkniętym do katedry (100 m)

18.30 – spotkanie z biskupami polskimi

19.30 – przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (3 km)

19.45 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego; po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim,

             aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Domem Arcybiskupim

 

28 lipca 2016 r. – czwartek

Kraków – Częstochowa – Kraków


  7.40 – przejazd samochodem zamkniętym do Balic (17 km), po drodze postój

             w klasztorze sióstr prezentek

  8.30 – przyjazd na lotnisko Balice (część wojskowa); przelot helikopterem do Częstochowy

  9.15 – przylot na lądowisko; przejazd samochodem otwartym do klasztoru na Jasnej Górze,

             z przejazdem między wiernymi (2 km)

  9.45 – przyjazd do klasztoru; modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

10.15 – przyjście do zakrystii

10.30 – Msza św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski (homilia Ojca Świętego)

12.15 – powrót do zakrystii

12.30 – przejazd samochodem zamkniętym na lądowisko (300 m)

12.45 – przyjazd na lądowisko; przelot helikopterem do Balic

13.30 – przylot na lotnisko w Balicach (część wojskowa); przejazd samochodem zamkniętym

             do Domu Arcybiskupiego (16 km)

14.00 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego; obiad prywatny

17.00 – przekazanie kluczy do miasta i przejazd tramwajem na Błonia (800 m)

17.15 – przyjazd na Błonia; przejazd między wiernymi

17.30 – ceremonia powitania; przemówienie Ojca Świętego

19.00 – przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (2 km)

19.15 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego; po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie

             Papieskim, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Domem Arcybiskupim

 

29 lipca 2016 r. – piątek

Kraków – Oświęcim – Kraków


  7.00 – Msza św. prywatna

  8.15 – przejazd samochodem zamkniętym do Balic (16 km)

  8.45 – przyjazd na lotnisko; przelot helikopterem do Oświęcimia

  9.20 – przylot do Oświęcimia; przejazd samochodem zamkniętym do Państwowego

             Muzeum Auschwitz-Birkenau (700 m)

  9.30 – wizyta w obozie Auschwitz

          – ściana śmierci

          – cela męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego

10.15 – przejazd samochodem zamkniętym do Birkenau (3 km)

10.30 – wizyta w obozie Birkenau; przemówienie Ojca Świętego

11.15 – przejazd samochodem zamkniętym na lądowisko (4 km)

11.30 – przyjazd na lądowisko; przelot helikopterem do Balic

12.00 – przylot na lotnisko (część wojskowa);

             przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (16 km)

12.30 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego; obiad prywatny

16.15 – przejazd samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

             w Krakowie-Prokocimiu (9 km)

16.30 – przyjazd do Prokocimia; wizyta w szpitalu

17.30 – przejazd samochodem zamkniętym na Błonia (10 km)

17.45 – przyjazd na Błonia

18.00 – Droga Krzyżowa z młodzieżą; na zakończenie Ojciec Święty wygłosi

             krótkie przemówienie

19.30 – przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (2 km)

19.45 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego

 

30 lipca 2016 r. – sobota

Kraków


  8.00 – przejazd samochodem otwartym do Łagiewnik (6 km)

  8.30 – wizyta w sanktuarium Bożego Miłosierdzia – kaplica św. Faustyny Kowalskiej

  8.45 – przejazd samochodem otwartym do sanktuarium (200 m)

  9.00 – przejście przez Bramę Miłosierdzia

  9.15 – Liturgia pojednania z udziałem młodzieży

10.00 – przejazd samochodem do sanktuarium św. Jana Pawła II (1 km)

10.15 – przybycie do zakrystii

10.30 – Msza św. z kapłanami, zakonnicami, zakonnikami, osobami konsekrowanymi  

             i seminarzystami z Polski (homilia Ojca Świętego)

12.15 – powrót do zakrystii

12.30 – przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (6 km)

12.45 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego; obiad z młodzieżą

18.30 – przejazd samochodem zamkniętym, a następnie otwartym

             na Kampus Miłosierdzia (12 km)

19.00 – przyjazd na Kampus Miłosierdzia

19.30 – czuwanie modlitewne z młodzieżą

          – świadectwa i pytania pięciu przedstawicieli młodzieży do Ojca Świętego

          – odpowiedzi i przemówienie Ojca Świętego

21.00 – przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (12 km)

21.30 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego

 

31 lipca 2016 r. – niedziela

Kraków – Rzym


  8.15 – przejazd samochodem na Kampus Miłosierdzia (12 km)

  8.45 – przyjazd na Kampus Miłosierdzia

          – błogosławieństwo dwóch budynków Caritas

          – przejazd wśród wiernych

  9.40 – przybycie do zakrystii

10.00 – Msza św. Światowych Dni Młodzieży (homilia Ojca Świętego), „Anioł Pański”

12.30 – powrót do zakrystii

12.45 – przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (12 km)

13.15 – przyjazd do Domu Arcybiskupiego; obiad z orszakiem papieskim

16.30 – pożegnanie w rezydencji

          – przejazd samochodem zamkniętym do Tauron Areny (10 km)

17.00 – przyjazd do Tauron Areny

          – spotkanie z wolontariuszami ŚDM, komitetem organizacyjnym i dobroczyńcami

17.45 – przejazd samochodem zamkniętym na lotnisko (20 km)

18.15 – przyjazd do Balic (część wojskowa)

          – ceremonia pożegnania

18.30 – wylot samolotem do Rzymu (Ciampino)

20.25 – przylot na lotnisko Rzym (Ciampino); przejazd do Watykanu (28 km)

Święto Marii Magdaleny

Maria Magdalena

 

Na wyraźne życzenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, opublikowała 3 czerwca 2016 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nowy dekret, w którym liturgiczny obchód św. Marii Magdaleny, dotąd Wspomnienie obowiązkowe, został podniesiony do rangi Święta.

 

Decyzja ta wpisuje się w aktualny kontekst eklezjalny, który domaga się głębszego spojrzenia na godność kobiety, na nową ewangelizację i na wielkość misterium Bożego miłosierdzia. Już św. Jan Paweł II zwracał dużą uwagę nie tylko na znaczenie kobiet w misji Chrystusa i Kościoła, ale także podkreślał wyraźnie szczególną rolę Marii Magdaleny, pierwszej osoby, która spotkała zmartwychwstałego Pana i pierwszej, która Jego zmartwychwstanie obwieściła apostołom (por. Mulieris dignitatem, n. 16).

 

Więcej na stronie: OPOKA

25. Rocznica Śmierci Ks. Kanonika Bolesława Galona.

 

skanuj0011

 

Ś P

Ks. Kan. Bolesław Galon

01.08.1916 – 15.07.1991

 

Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu

w latach 1961 – 1991

 

 

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

 

 

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

piotripawel1Uroczystość świętych Piotra i Pawła

jest okazją ku temu, aby podziękować Bogu za dar wiary.

To dzięki pierwszym uczniom Chrystusa

światło Ewangelii rozbłysło w mrokach naszych serc.

Pan Bóg posłużył się w sposób szczególny Piotrem i Pawłem,

aby oznajmić światu zwycięstwo nad grzechem,

które dokonało się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Nauka Apostołów jest wiec głoszeniem z mocą,

które wyrywa nas z paraliżu grzechu

i pozwala odnaleźć drogę prowadzącą do zbawienia.

/za Oremus/

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

02

 

 

Św. Jan Chrzciciel to jedyny święty, poza Maryją, który w liturgii Kościoła posiada wspomnienie swoich ziemskich narodzin. Ten szczególny przywilej wiąże się z rolą, jaką odegrał w życiu Jezusa. Jest on prorokiem, który rozpoznał w Jezusie nadejście czasów mesjańskich. Zanim jeszcze wyszedł z łona swej matki, dokonał swojego pierwszego proroctwa, wyrażonego poprzez radość w Duchu Świętym. Wezwanie do nawrócenia i chrzest w Jordanie były bezpośrednim przygotowaniem na przyjęcie nowej nauki Jezusa. Rozpoznanie w Jezusie Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, jest ostatnim proroctwem zamykającym jego misję. Całe życie Jana było zatem ściśle związane z życiem Jezusa, nie tyle poprzez więzy pokrewieństwa, ile raczej poprzez więzy duchowe.

/za Oremus/

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

412922
Dzisiaj : 32
Wczoraj : 117
W miesiącu : 486
W roku : 27471
Wszystkie : 412922