Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Święto Ofiarowania Pańskiego

Dziś w całym Kościele katolickim obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Czynimy to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też Święto Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym, zapala się w oknach podczas burz i nawałnic.

Ofiarowanie Pańskie

"Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim."

/ Łk 2,22-40 /

 

 

Hej, Kolęda, Kolęda…

Od Pasterki, przez cały styczeń aż do 2 lutego trwa okres śpiewania kolędy.  Dziś gdy zbliżamy się do końca tego radosnego okresu, wraz ze Scholą parafialną mogliśmy jeszcze raz cieszyć śpiewaniem kolęd i pastorałek w naszej świątyni. Po Mszy św. o godz. 10.00 Schola pod przewodnictwem Ks. Grzegorza Pastorczyka  prowadziła parafialne kolędowanie.

DSC_0408

ZAPRASZAMY DO GALERII

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Obchodzimy dziś po raz kolejny Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w którym obejmujemy naszą pamięcią i modlitwą wszystkie Ofiary zagłady. O godz. 18.00 zapalmy świece w oknie każdego domu. Piękny symbol płonącej świecy, niech będzie wyrazem solidarności z milionami niewinnych Ofiar Holokaustu i znakiem nadziei na poszanowanie życia ludzkiego.

swieca - Kopia

Nawrócenie Św. Pawła Apostoła

 

"Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" Powiedział: "Kto jesteś, Panie?" A On: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić". Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.  

 

Nawrócenie Świetego Pawła Apostoła-001

 

Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: "Ananiaszu!" A on odrzekł: "Jestem, Panie!" A Pan do niego: "Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli". (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał). Odpowiedział Ananiasz: "Panie, słyszałem z wielu stron jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia". Odpowiedział mu Pan: "Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia".

Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: "Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym". Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.

Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: "Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?" A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku."

/ Dz 9, 1-22 /

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

W dniach od 18-25 stycznia 2016 r. przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem:

" Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana".

Prośmy zatem w tych dniach w naszej modlitwie o zjednoczenie podzielonych chrześcijan.

 

Logo Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Święto Chrztu Pańskiego

Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany dzień.  Po trzydziestu latach ukrytego życia w Nazarecie Mesjasz Jezus Chrystus rozpoczyna swoją publiczną misję zbawienia człowieka. Podczas chrztu, który przyjmuje z rąk Jana Chrzciciela w Jordanie, objawia się jako Zbawiciel, Cierpiący Sługa i umiłowany Syn Ojca. Tego dnia otwiera się niebo, przemawia Ojciec, zstępuje Duch Święty – objawia się cała Trójca Święta.  Jezus ofiarowuje nam bogactwo tego, kim jest. Tylko z Nim i przez Niego mamy przystęp do Boga, który czyni nas swoimi przybranymi dziećmi.

Przypomnijmy sobie dziś własny chrzest, kiedy w Jezusie otrzymaliśmy łaskę nazywania Boga naszym Ojcem.

Chrzest Pański

 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły

w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem,

on tak przemówił do wszystkich:

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,

któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.

On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu,

Jezus także przyjął chrzest.

A gdy się modlił, otworzyło się niebo

i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica,

a z nieba odezwał się głos:

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

/ Łk 3,15-16.21-22 /
 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

Dobra Nowina o Jezusie nie jest dana po to, aby zatrzymać ją tylko dla siebie. Mesjasz przychodzi, aby dać zbawienie wszelkiemu stworzeniu. Mędrcy ze wschodu są znakiem ludzkiego pragnienia poznania i przyjęcia Boga. Liturgia Objawienia Pańskiego przypomina o misyjnym posłaniu Kościoła, które jest wyjściem naprzeciw temu pragnieniu. Jesteśmy wezwani do zaangażowanej ewangelizacji, czyli głoszenia miłości Boga, większej od ludzkiej słabości, nędzy i grzechu.

 

Trzej Królowie gif

Urodziny i Imieniny Księdza Proboszcza

Dziś  w pierwszy dzień Nowego Roku swoje urodziny i imieniny świętuje Ksiądz Proboszcz. Z tej okazji uroczystą Sumę odprawił Ksiądz Biskup Piotr Skucha.

DSC_0353

 

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Biskupowi,

że kolejny raz zechciał odwiedzić naszą parafię,

by wspólnie z nami modlić się w intencji Księdza Proboszcza.

W Nowym Roku życzymy wielu łask płynących od Dzieciątka Jezus

i nieustannej opieki Jego Matki.

Bóg zapłać i Szczęść Boże

 

 

 

Dostojnemu Jubilatowi życzymy: DSC_0422

aby zawsze towarzyszyła Księdzu bliskość Tego, który Księdza powołał

i któremu  oddaje Ksiądz swoje życie.

Życzymy wytrwałości, spokoju, pogody ducha, zdrowia i wszelkiego szczęścia.

Niech Maryja – Matka Kaplanów otacza Księdza miłością i opieką,

Jezus Chrystus niech będzie wzorem i przewodnikiem na wszystkich drogach,

a Duch Święty opromienia swoim światłem w głoszeniu Słowa Bożego.

Życzymy obfitości łask Bożych i błogosławieństwa na każdy dzień.

zz1Szczęść Boże

 

 

 

 

 

 

DSC_0335

ZAPRASZAMY DO GALERII

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.

Powierzmy jej cały rozpoczęty dziś Rok.

 

Święta Boża Rodzicielka

Pod Twoją obronę uciekamy się,

 

Święta Boża Rodzicielko,

 

naszymi prośbami

 

racz nie gardzić w potrzebach naszych,

 

ale od wszelakich złych przygód
 

racz nas zawsze wybawiać,
 

Panno chwalebna i błogosławiona.

 

O Pani nasza,
 

Orędowniczko nasza,
 

Pośredniczko nasza,
 

Pocieszycielko nasza.

 

Z Synem swoim nas pojednaj,
 

Synowi swojemu nas polecaj,
 

swojemu Synowi nas oddawaj.

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Maryja i Józef, rodzice Jezusa, są przede wszystkim tymi, którzy całym sercem przyjęli Boga do swego życia. W dzisiejsze święto w sposób szczególny dziękujemy Bogu za nasze rodziny. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy Dziewicy i św. Józefa prośmy o błogosławieństwo dla nich oraz utwierdzenie w Bożej łasce i pokoju.

Święta Rodzina

 

 

 

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi,

wspomagaj nas w naszych potrzebach.

Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę.

Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą,

w której panuje wzajemna miłość i pokój.

 

Najświętsza Rodzino,

której Opiekun – św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej,

Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej,

a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej,

oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc,

by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia

i potrzeby wszystkich rodzin.

 

 

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości;

za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość

i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego,

za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących,

by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.

 

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,

a wygaśnie niechęć i egoizm.

 

Najświętsza Rodzino z Nazaretu

broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw

i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw.

Amen.

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

355989
Dzisiaj : 47
Wczoraj : 148
W miesiącu : 4084
W roku : 41788
Wszystkie : 355989