Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Uroczystość Wszystkich Świętych

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».”

(Mt 5,1-12a)

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła

W ostatnią niedzielę października w kościołach konsekrowanych obchodzi się uroczystość poświęcenia kościoła własnego. Jest ona okazją do modlitewnej wdzięczności wobec tych, którzy budowali i fundowali świątynię jako wyraz swojej głębokiej wiary.

Kościół parafialny Trójcy Świętej w Koniecpolu powstał w latach 1634–1638 według projektu wybitnego włoskiego architekta Macieja Trapoli. Ukończoną budowlę w stylu barokowym w obecności fundatora hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego poświęcił w 1644 roku metropolita gnieźnieński, prymas Maciej Łubieński.


Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się do zaistnienia naszego kościoła, oraz tych którzy dzisiaj dbają o jego potrzeby materialne i duchowe.
 

 • IMG_20200625_153118
 • IMG_20200625_152854
 • IMG_20200625_152537
 • IMG_20200625_152320
 • IMG_20200625_152356
 • IMG_20200625_152925
 • IMG_20200705_034920

XXIX Niedziela Zwykła

„Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.
Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.”

(Mt 22,15–21)

42. Rocznica Wyboru Kard. Karola Wojtyły na Papieża

16 października 1978 roku następcą św. Piotra został kard. Karol Wojtyła. Tegoroczna 42. rocznica wyboru Karola Wojtyły przypada w roku stulecia jego urodzin.

"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdrożsi Bracia i Siostry! Jesteśmy jeszcze wszyscy pogrążeni w bólu po śmierci naszego umiłowanego papieża Jana Pawła I. I oto najprzewielebniejsi kardynałowie powołali nowego Biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju…dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez wspólnotę w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Obawiałem się przyjąć ten wybór, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i z całkowitą ufnością względem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Nie wiem, czy potrafię wyrazić się jasno w waszym…naszym języku włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. I tak staję przed wami wszystkimi, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła, a także, aby rozpocząć na tej drodze historii i Kościoła z pomocą Boga i z pomocą ludzi" – powiedział nowo wybrany papież do wiernych zebranych przez Bazyliką św. Piotra.

Z tej okazji, w naszej parafii zgromadziliśmy się o godz. 16:00 na okolicznościowy film dotyczący Karola Wojtyły. Dziękujemy ks. Piotrowi za umożliwienie i zrelacjonowanie najważniejszych faktów z życia św. Jana Pawła II. 

 • DSC07570 (Copy)
 • DSC07572 (Copy)
 • DSC07577 (Copy)
 • DSC07585 (Copy)
 • DSC07589 (Copy)
 • DSC07594 (Copy)
 • DSC07596 (Copy)
 • DSC07598 (Copy)
 • DSC07597 (Copy)
 • DSC07614 (Copy)
 • DSC07617 (Copy)
 • DSC07610 (Copy)
 • DSC07626 (Copy)
 • DSC07633 (Copy)
 • DSC07643 (Copy)
 • DSC07618 (Copy)
 • DSC07650 (Copy)
 • DSC07645 (Copy)
 • DSC07646 (Copy)
 • DSC07652 (Copy)
 • DSC07653 (Copy)
 • DSC07657 (Copy)
 • DSC07662 (Copy)
 • DSC07664 (Copy)
 • DSC07668 (Copy)
 • DSC07672 (Copy)
 • DSC07683 (Copy)

Nabożeństwo Fatimskie

We wtorek, 13 października odbyło się szóste i zarazem ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W miesiącu październiku za niesienie figury Matki Bożej byli odpowiedzialni mieszkańcy z Koniecpola (ul. Mickiewicza, Konopnickiej Kochanowskiego, Tuwima, Sienkiewicza, Reymonta, Prusa, Pułaskiego, Słowackiego i Rzeczna.) Spotkanie rozpoczęto o godz. 16:30 modlitwą różańcową, a następnie Mszą Świętą. Do wspólnej procesji wokół rynku dołączyli wierni z Parafii św. Michała Archanioła. Nabożeństwo zakończono odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

Dziękujemy wszystkim, którzy co miesiąc uczestniczyli w nabożeństwach fatimskich, a Parafianom z Kościoła św. Michała Archanioła dziękujemy za pokonany trud i wspólną modlitwę. 

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w kolejnym roku!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

XXVIII Niedziela Zwykła

„Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.”

(Mt 22, 1-14)

XXVII Niedziela Zwykła

„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”.
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.
Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.”

(Mt 21,33–43)

XXVI Niedziela Zwykła

„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.
Mówią Mu: „Ten drugi”.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.”

(Mt 21,28–32)

XX Diecezjalny Dzień Ministranta

W sobotę, 26 września w naszej parafii odbył się Dekanalny Dzień Ministranta. Moderatorem Służby Liturgicznej w dekanacie koniecpolskim jest ks. Piotr Grabarz.

Spotkanie rozpoczęła konferencja pt. "Ministrant sługa Ołtarza", a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do spowiedzi. Centralnym punktem o godz. 10.00 była Msza Święta pod przewodnictwem ks. Mariusza Kałki – Diecezjalnego Moderatora Służby Liturgicznej Diecezji Kieleckiej. Po skończonej Eucharystii ciekawą atrakcją okazał się survival bushcraft – w teorii i w praktyce zaprezentowany przez Pana Michała Adamowicza. Ostatnim punktem spotkania było ognisko.  

W spotkaniu uczestniczyli ministranci i lektorzy z Parafii: św. Michała Archanioła w Koniecpolu z ks. Mateuszem Kościołek; Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie z ks. Wojciechem Zięć oraz ministranci, lektorzy i schola z naszej parafii. 
 

Wszystkim Księżom, ministrantom i lektorom z naszego dekanatu dziękujemy za uczestnictwo,

a ks. Piotrowi za zorganizowanie spotkania w naszej parafii. 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

24675
Visit Today : 37
Visit Yesterday : 108
This Month : 4035
This Year : 4035
Total Visit : 24675